Pressmeddelande -

En stark vändning på arbetsmarknaden!

Arbetslivsminister Hans Karlsson kommenterar arbetsmarknadsstatistiken för vecka 13 som Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) publicerar idag (måndag): - Just nu sker en stark vändning på arbetsmarknaden. För andra veckan i rad minskar nu den totala arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten har minskat under flera månader, den här veckan var 20 000 färre öppet arbetslösa idag jämfört med samma tidpunkt förra året. Och den totala arbetslösheten sjönk med hela 4166 personer. Vi ser ett trendbrott som är ett resultat av den ökade efterfrågan på arbetskraft. Arbetsmarknaden stärks och det är bra fart i ekonomin. Precis som vi förutspått kommer då också jobben. Och som väntat ser vi också att det gynnar ungdomarna, den öppna arbetslösheten sjönk med 4471 personer jämfört med förra året, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Kontakt: Åsa Gunnarsson, 08-405 12 65

Ämnen

  • Politik