Pressmeddelande -

Finansutskottet kallar Odell om landstingens ekonomi

Socialdemokraterna vill kalla kommunminister Mats Odell till finansutskottet. Bakgrunden är den försämrade ekononim i kommunsektorn de kommande åren, framför allt i landstingen.

Förra veckan presenterade SKL en rapport som visar att kommuner och landsting hade en god ekonomisk utveckling 2006 och 2007 men nu vänder det. SKL räknar med ett underskott i landstingen på sju miljarder kronor år 2011. Finansutskottet träffade idag SKL för att få en redovisning av läget.

- Finansutskottets möte med SKL lugnade inte oron. Därför begär jag att ansvarig minister Mats Odell kommer till utskottet för att redogöra för regeringens bild av det ekonomiska läget i kommunerna och landstingen. Framför allt är jag bekymrad för sjukvården. Inom några få år kan sjukvården tvingas säga upp personal, om inte landstingens ekonomi förbättras. Vilka åtgärder tänker regeringen vidta? undrar Tommy Ternemar, socialdemokratisk riksdagsledamot i Finansutskottet.

För mer information
Anette Törnqvist
Pressekreterare
070-5487680
anette.tornqvist@riksdagen.se

 

 

 

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

 

 

Ämnen

  • Politik