Pressmeddelande -

Förslag till valberedning inför Socialdemokraternas kongress

Socialdemokraterna har nu ett färdigt förslag till valberedning inför mellankongressen 2011. Valberedningen utses vid förtroenderådet den 4 december.

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan har i dag skickat ett förslag till förtroenderådets ombud och distrikten på vilka som ska ingå i valberedningen.

- Förtroenderådet utser en valberedning för att förbereda val av partiordförande, ordförande i programkommissionen och eventuellt övriga val till partiorgan, säger Ibrahim Baylan.

- Valberedningen arbetar självständigt och bör sträva efter att möjliggöra för medlemmar och anslutna partiorganisationer att i en bred diskussion lämna synpunkter. Valberedningen bör också involvera såväl partidistrikten som sidoorganisationerna innan man slutligen lämnar sitt förslag till den extra kongressen.

Förslag till ordinarie ledamöter i valberedning:
Berit Andnor, ordförande
Katarina Berggren, Stockholms län
Håkan Bergman, Örebro län
Jan Björkman, Blekinge
Jonas Gunnarsson, Värmland
Göran Johansson, Göteborg
Anders Karlsson, Skåne
Teres Lindberg, Stockholm
Louise Malmström, Östergötland
Hans Unander, Dalarna
Kristina Zakrisson, Norrbotten

Förslag till ersättare:
Anna Fransson, Kronoberg
Peter Olofsson, Västerbotten
Carina Ohlsson, Skaraborg
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne
Fredrik Pettersson, Sörmland
Dag Larsson, Stockholm


Presskontakt Ibrahim Baylan
Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03

Ämnen

  • Politik