Pressmeddelande -

Frankrike – Olofsson 1 – 0

Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25 Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Thomas Johansson, pressekreterare hos Leif Pagrotsky, 070-364 18 17 I Frankrike har högern nu fått sin omstridda lag CPE godkänd. Men president Chirac som igår tog beslutet meddelade samtidigt att lagen kommer att kortas från två till ett år och arbetsgivarna måste ange skäl för avsked. Den franska tidningen Le Monde uppmärksammar idag att centerpartiets Maud Olofsson givit sitt stöd till den franska regeringens politik. De skriver också att utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky ställt frågor till centerledaren med anledning av detta. I dag riktar han ytterligare kritik mot Maud Olofsson: – Maud, nu har till och med den franska borgerligheten tagit ett halvt steg tillbaka från sitt förslag. Det innebär att du står helt ensam kvar vid att stötta det ursprungliga förslaget om att slopa all anställningstrygghet för ungdomar under 26 år. Vore det inte klädsamt om också du vågade ändra din åsikt? Är det inte dags för dig att ompröva det provocerande förslag som nu testas på opinionen i Frankrike? – Tyvärr tvingas jag konstatera att det nu står 1 – 0 till Frankrike i kampen om vem som först erkänner att förslaget inte är speciellt genomtänkt. Från ditt håll har det däremot varit generande tyst under hela den här debatten. Du har inte lyckats besvara det mest elementära frågorna kring förslaget. Varför är det just ungdomar under 26 år som ska få de mest otrygga anställningarna? Hur påverkas sammanhållningen i vårt land av att det ska vara fritt fram att sparka ungdomar från deras arbetsplatser? – I Frankrike fortsätter de häftiga protesterna mot ett förslag som nu är hälften så genomgripande som det du vill genomföra i Sverige. Till stor del sker protesterna på universitet och högskolor. Vad får dig att tro att de svenska studenternas åsikter radikalt skiljer sig från de franska? – Men kanske ska vi inte vara så förvånade över din hårdnackade inställning. Redan tidigare har du och dina borgerliga kamrater presenterat en rad andra studentfientliga förslag. I Bankeryd bestämde ni att ta bort 1,6 miljarder kronor från högskolan för att betala vad det kostar att avskaffa förmögenhetsskatten. Ungdomarna får återigen betala era löften – andelen ungdomar som kan påbörja högre utbildning kommer att sjunka från 46 procent till 38 procent. Ni vill också lägga ner dagens studentkårer och nationer vilket leder till en kraftig försvagning av studenternas gemensamma demokratiska organ. Den 3 februari 2006 skrev Maud Olofsson artikeln ”Slopa las för unga” på DN debatt. Förslaget går ut på att ge arbetsgivarna rätt att säga upp ungdomar med omedelbar verkan. I artikeln står det att ett sådant förslag ”bör utformas efter den modell som Frankrike införde”.

Ämnen

  • Politik