Pressmeddelande -

Gröna näringen får betala blå skatteväxling

2006-05-15 Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25 Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Anders Grönvall, pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist, 070-615 11 88 Det borgerliga budgetförslaget kommer att drabba den gröna sektorn hårt eftersom landets småföretag får betala sänkningen av arbetsgivaravgiften för vissa tjänsteföretag. Högeralliansen vill avskaffa den fem-procentiga nedsättningen av arbetsgivaravgiften för de första anställda. För ett litet företag med 2-3 anställda innebär högeralliansens förslag att skatten ökar med drygt 37 000 kronor per år. För en småföretagare inom de gröna näringarna, t.ex. jordbruksföretag och fiskare kommer detta att leda till att de får svårare att t.ex. anställa för att kunna vara lediga eller att anställa för att expandera och bli konkurrenskraftiga. Många kommer att tvingas arbeta hårdare för att få sitt företag att gå ihop. För t.ex. en gårdsbutik med några få anställda motsvarar försämringen med en vinstmarginal på 5 procent motsvara ett försäljningsbortfall på över 700 000 kronor. – Det känns som om hårt arbetande småföretagare på t.ex. landsbygden ska betala i den borgerliga budgeten. Det anser jag är olyckligt. Jag är rädd för att det tar udden av den optimism som enligt LRF:s landsbygdsbarometer nu finns bland jordbruksföretag, säger Ann-Christin Nykvist (s) jordbruksminister. Regeringen har också kommit överens med samarbetspartierna att satsa en miljard mer per år på landsbygdsprogrammet 2007- 2013. Det innebär att 4,8 miljarder per år kommer att gå till landsbygden, pengar som ska gå till att stimulera konkurrens-kraften i företag på landsbygden, kompetensutveckling, miljöåtgärder för att hålla landskapet öppet, stöd till ekologisk produktion, satsning på service och jobb på landsbygden och mycket mer. Högeralliansen är starkt splittrad i uppfattningen hur mycket pengar som ska satsas på landsbygden i landsbygdsprogrammet. – Jag tycker att moderaternas ovilja att se den kraft och det engagemang som idag finns på den svenska landsbygden är sorglig, vi behöver skapa förutsättning för att det positiva engagemanget ska resultera i att det skapas fler jobb på landsbygden, säger Ann-Christin Nykvist.

Ämnen

  • Miljö, energi