Pressmeddelande -

Håkan Juholt (S): – Regeringen stryper Marinen– Satsningen på yrkessoldater och stående förband i armén stryper marinen och det är en allvarlig felprioritering, säger Håkan Juholt idag på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.
– Regeringens dyra satsning på yrkessoldater och stående förband i armén tvingar marinen till omfattande nedskärningar. Sverige kommer bara att ha ett stridsfartyg insatsberett. Det säger Håkan Juholt (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Han menar att Marinens, Kustbevakningens och sjöpolisens insatser i stället behöver öka.
– I andra länder prioriterar man handelsvägar och transportleder i sin försvarsplanering eftersom det är stora ekonomiska värden som behöver skyddas, säger Juholt. Och med sin långa kust har Sverige ett särskilt ansvar för säkerheten på Östersjön.

Socialdemokraterna står bakom de uppgifter som försvarsberedningen slog fast i sin sista rapport som innebär att marinstridskrafterna ska kunna genomföra strid i hela konfliktskalan, delta i marina insatser tillsammans med andra länder, skydda svenska intressen till havs samt tillsammans med andra bidra till att hålla sjövägarna öppna för handelstrafik i närområdet och globalt.

Presskontakt:
Sälen Jenny Salaj 070 585 05 21
Stockholm Peder Palmstierna 070 610 38 55

Ämnen

  • Politik