Pressmeddelande -

Högeralliansens blå skatteväxling - ny rapport från socialdemokraterna

Håkan Carlsson, pressekreterare hos Thomas Östros, 070-867 39 86 - Högeralliansen vill höja arbetsgivaravgifterna för den stora majoriteten av företag men sänka den för några få tjänsteföretag. Konsekvensen av höger-alliansens förslag blir absurda effekter och hopplösa avgränsningsproblem. Förslaget kommer inte att leda till fler jobb utan bara till krångel och höjda kostnader för småföretagen. Att taxiföretag och hotell ska få kraftigt höjd arbetsgivaravgift medan skoreparationer och spiritistisk verksamhet får sänkt tycker jag är dålig politik, säger näringsminister Thomas Östros. Högeralliansen vill höja arbetsgivaravgiften för småföretagen genom att avskaffa den generella nedsättningen. För ett företag med 2-3 anställda innebär försämringen att arbetsgivaravgiften ökar med drygt 37 000 kronor per år. Högeralliansen säger dessutom nej till den temporära sänkningen av arbetsgivar-avgiften för enmansföretagare som anställer. För en enmansföretagare som anställer ger detta en ökad lönekostnad på upptill drygt 50 000 kronor under det första året. Högeralliansen väljer istället att sänka arbetsgivaravgiften för några utvalda tjänstebranscher. Med högeralliansens förslag kommer alla företag inom exempelvis industrin, jordbruk, transportsektorn och detaljhandeln att få höjd arbetsgivaravgift. Hårdast drabbas de småföretag som anställer sin första medarbetare. Högeralliansen har inom kategorin ?andra serviceföretag? valt att höja arbetsgivaravgiften för företag inom bland annat gym och friskvård. Högeralliansen vill däremot sänka arbetsgivaravgiften för företag som är verksamma inom astrologisk verksamhet, healing, hundpsykologi, försäljning av horoskop och spiritistisk verksamhet.

Ämnen

  • Ekonomi, finans