Pressmeddelande -

Hur ska Tolgfors stoppa riggade upphandlingar inom försvarsmakten?

Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson, Peter Hultqvist, kräver i en Riksdagsfråga att försvarsminister Sten Tolgfors förklarar hur han tänker komma till rätta med problemen med riggade upphandlingar inom försvarsmakten.

- Jag vill att försvarsminister Sten Tolgfors svarar på vilka åtgärder han kommer att vidta för att säkerställa att professionalism och kvalitet råder i samband med upphandling inom försvarsmakten, för att undvika situationer liknande den som nu har inträffat, säger Peter Hultqvist.

- Det nya personalförsörjningssystemet i försvarsmakten genomfördes under forcerade former. Samtliga regelverk och avtal som påverkade det hela var vid beslutstillfället inte färdigutredda och klara. Försvarets rekryteringskampanj är en av flera komponenter som har vilat på lösan grund i samband med införandet av det nya personalförsörjningssystemet, avslutar Hultqvist.

Bakgrund
Försvarets revisorer riktar skarp kritik mot försvarets upphandling av reklam förra året. Enligt revisorerna utformades den upphandling som genomfördes så att endast mediebyrån Carat skulle kunna uppfylla dem. Revisorernas granskning visar också att försvaret har gjort sig skyldigt till ”omfattande otillåten direktupphandling”, när man under fyra år har köpt reklamtjänster av Carat, utan att ha haft ett giltigt avtal.

Presskontakt till Peter Hultqvist, Fredrik Persson: 072-206 35 45

Ämnen

  • Politik