Pressmeddelande -

Ibrahim Baylan: Skolverket måste kunna stänga friskolor

Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Maria Persdotter, pressekreterare hos Ibrahim Baylan, 070-564 34 35 - Torsdagens partiledardebatt visade tydligt att moderaterna och högeralliansen blundar för problemet med den ökande segregationen som religiösa friskolor och nu även religiösa förskolor kommer att leda till. Ser de inte vilka konsekvenser det kan få, att isolering kan leda till främlingsfientlighet och rädsla? Ska religionsfriheten inte gälla barn? - Jag är väldigt oroad över utvecklingen av religiösa friskolor och över det riksdagsbeslut som i veckan togs och som släpper in den kraften i förskolesystemet. Det är en mycket farlig utveckling. Förskolan och skolan är de enda platser där vi vet att barn kan träffas från olika miljöer. Oavsett vilken Gud som deras föräldrar tror på. - Att fristående skolor dessutom har möjlighet att drivas vidare år efter år trots att Skolverket har allvarliga anmärkningar, gör att jag känner jag mig allt mer övertygad om behovet av att strama upp reglerna för fristående skolor och förskolor. I dag kan en fristående skola överklaga ett beslut från Skolverket om stängning, och under tiden fortsätta bedriva verksamhet. Det är inte rimligt. - Skolverket måste kunna stänga en fristående skola med omedelbar verkan, om där finns stora brister, om skolan grovt kränker läroplanens värdegrund eller enskilda elever. Jag tänker se till att ta fram ett förslag om att Skolverket ska kunna besluta om omedelbar stängning. - Vi socialdemokrater vill ha en mer sammanhållen skola. Barn väljer inte själva vilken Gud som deras föräldrar tror på. Undervisningen i skolan ska vara fri från den typen av påverkan. Barn måste få en chans att själv så småningom bilda sig en uppfattning. I skolan ska alla barn dessutom få växa i respekt för dem som inte tror på samma sätt som jag eller mina föräldrar gör.

Ämnen

  • Utbildning