Pressmeddelande -

Inga konkreta förslag på miljöpolitikens område från alliansen

Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25 Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Cecilia Eklund, pressekreterare hos Mona Sahlin, 070-566 38 88 Borgarna försöker påskina att de är eniga gällande miljöpolitiken. I en synnerligen innehållslös rapport som släpptes av alliansen idag nämns miljöteknik som en möjlig svensk exportgren - men det är en total avsaknad av konkreta åtgärder därför. Dessutom skriver alliansen om en ökande energikonsumtion när välfärdsnivåer höjs i U-länderna, men tycks ha missat de möjligheter svensk teknik för energieffektivisering har. Frågan är när den borgerliga alliansens rapporter, motioner och förslag egentligen ska sammanlänkas. Jag ser inte var denna enighet finns? Kristdemokraterna vill en sak och moderaterna en annan. - Miljöteknik är en konkurrenskraftig framtidsbransch för Sverige som redan idag omfattar 12 000 företag med 100 000 sysselsatta och vars betydelse för sysselsätt-ning och tillväxt kommer att öka ytterligare i betydelse. Det har inte kunnat ske om företagen betraktar miljöbalken som en kostsam börda, säger Mona Sahlin. De borgerliga partierna är samtidigt splittrade inom miljöpolitikens områden. Moderaterna gör som tidigare kraftiga nedskärningar. De vill avskaffa merparten av alla miljöstyrande skatter och avgifter och minska miljöanslagen i statens budget med cirka 1,3 miljarder kronor både år 2007 och år 2008. Moderaterna vill - tillsammans med folkpartiet - till exempel avskaffa det statliga stödet till klimat-investeringar (Klimp) i landets kommuner, ett mycket framgångsrikt program som hittills har minskat koldioxidutsläppen med 350 000 ton per år i vårt land. Framförallt är politiken luddig och oklar. Jag ställer mig frågan hur den borgerliga alliansen ska göra verklighet av sina mycket spretiga visioner. Hur ska miljön bli bättre med så olika inriktningar och en allians utan konkreta förslag?

Ämnen

  • Miljö, energi