Pressmeddelande -

Interpellationsdebatt, Riksdagen: Marie Granlund (s) mot Jan Björklund (fp): När ska regeringen sätta stopp för fundamentalistiska sekter från att bedriva friskola?
I Sverige startar i dag fundamentalistiska sekter fristående skolor. Sommaren 2007 fick Plymouthbröderna klartecken att starta en skola. Vi socialdemokrater reagerade starkt på detta. För ett år sedan tog vi socialdemokrater ett utskottsinitiativ i utbildningsutskottet för att få till stånd en ändring. Nu har det gått ett år. Ingen lagstiftning har förändrats och nya skolor är på väg att etableras.
- När det gäller kunskapsinhämtning för skolans barn ska all undervisning vila på vetenskaplig grund. Vi säger ja till mångfald men nej till att vissa friskolor riskeras att styras av sektburna idéer. För att stävja detta vill vi införa en kunskapsgaranti som ska säkerställa att undervisningen vilar på vetenskaplig grund, inleder Marie Granlund (s), Utbildningspolitisk talesperson.

- Det är därför mycket oroande att Jan Björklund och regeringen står handfallen när vi nu ser en utveckling där vissa friskolor bärs av tveksamma sektliknande idéer. Jag vet att arbete görs inom ramen för den nya skollagen. Men jag menar att kraftttag måste tas nu. Utvecklingen kräver handling idag inte imorgon. Och fakta är att den nya skollagen först träder i kraft år 2010, fortsätter Marie.

- Att ingenting görs är tydligt då Plymouthbröderna är på gång att starta ytterligare en mycket tveksam friskola i Järfälla, säger Marie Granlund.

- Jag förstår vad problemet är att ingenting görs från regeringens sida. Problemet är antagligen den att regeringen inte är eniga om detta och att Kd tycker att det är helt ok att dessa friskolor finns. Detta är upprörande då det handlar om våra barns skolgång, avslutar Marie Granlund.

För mer information
Marie Granlund (s)
Utbildningspolitisk talesperson
070-530 42 44
marie.granlund@riksdagen.se

Camilla Levin
Pressekreterare
070-2690021
camilla.levin@riksdagen.se

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Politik