Pressmeddelande -

Kent Härstedt (s) kommenterar dagens regeringsbeslut om att byta ut Sidas ledning

-  Misstroendet mellan regeringen och Sidas ledning har med dagens beslut nått ett nytt lågvattenmärke. En lång och för biståndet smärtsam period där regeringen i februari körde över Sida med detaljbeslut, protester och missnöjesyttranden från chefer och personal på Sida har bara varit några av ingredienserna i denna tråkiga följetong. Det säger Kent Härstedt, socialdemokraternas biståndspolitiske talesperson och ledamot i Sidas Insynsråd

- Sida måste komma tillrätta med bristerna i hanteringen av sin ekonomi. Ordning och reda måste vara en självklarhet. Men den springande punkten är snarare att Gunilla Carlsson gång på gång misslyckats i styrningen av och relationen till Sida, den viktigaste myndigheten på hennes område.

- Detta måste också ses som ett komplett misslyckande för regeringens utnämningspolitik. Nordström tillträdde så sent som i januari 2008. Vi utgår ifrån att det nu blir en öppen och transparent process i rekryteringen av ny generaldirektör för Sida. Ännu en ny politisk utnämning kommer av en ny regering omedelbart omprövas.

- Vi befarar att den aviserade omorganiseringen av Sidas ledning som också innebär att Insynsrådet läggs ned leder till ett mer slutet bistånd. Det är av vitalt intresse att parlamentariker och andra företrädare för skattebetalarna har god inblick i Sidas verksamhet. Detta måste säkerställas i den nya organisationen.

För mer information
Kent Härstedt
070-8673990
kent.harstedt@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Politik