Pressmeddelande -

Lägre antal arbetslösa i 219 kommuner

Det finns de som tror att det mörknar i Sverige. När allt fler känner hopp inför framtiden talar de om stålbad för de flesta svenskar. Utom för de som redan har mest, förstås. Vi andra som är med och bygger Sverige ser istället hur det ljusnar allt mer. Hjulen snurrar och arbetslösheten sjunker rejält. I 219 av landets kommuner är det nu ett lägre antal arbetslösa än för ett år sedan. I hela landet är det mer än 100 000 fler som är i arbete än för ett år sedan. Detta är resultatet av en medveten och konsekvent politik och ett lagarbete utfört av alla som är med och bygger. Men vi får inte nöja oss med gryningsljus. Vi fortsätter med det stora jobbpaketet för 55 000 nya jobb, utbildnings- och praktikplatser i hela landet. I den summan ingår 20 000 plusjobb. Det betyder att så många långtidsarbetslösa får in en fot på arbetsmarknaden igen, samtidigt som kvaliteten inom barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen höjs. 10 000 av jobben är utbildningsvikariat som gör att vårdbiträden kan utbilda sig till undersköterskor samtidigt som de lämnar plats för en ny vikarie som varit arbetslös länge. I ytterligare förslag vill vi göra det möjligt för ännu många fler att få ett jobb. Här är några exempel: • 4 000 praktikplatser för akademiker i småföretag. • 3 330 nya platser i statliga myndigheter för att bland annat bekämpa ekonomisk brottslighet och bidragsfusk. • Arbetsgivaravgiften sänks till drygt 10 procent under ett år för enmansföretagare som anställer sin första medarbetare. • 500 utbildningsplatser för behandlingsarbete med inriktning mot kriminalvård, behandlingshem och skola. • 13 000 nya arbetspraktikplatser skapas i år, 10 000 år 2007. • 17 500 nya platser på högskolan. • 3 000 lärlingsplatser för arbetslösa mellan 20 och 24 år som saknar fullständig gymnasieutbildning. • 1 000 nya platser inom kvalificerad yrkesutbildning. För att särskilt minska långtidsarbetslösheten bland ungdomar blir det 1 000 nya plusjobb som riktas just till dem från den 1 juli i år. Vi socialdemokrater vet att det bara är när vi bygger Sverige tillsammans som vi kan skapa jobb, förbättra välfärden, bygga starka företag och klara den internationella konkurrensen. Så länge någon behöver vakna på morgonen, vinka av barnen till skolan, ropa hej då till sin sambo och sedan ensam bli sittandes kvar vid köksbordet; då vet vi att vi behöver ta i ännu mer. Tro inte på dem som säger att arbetsmarknadspolitik är onödigt, att ekonomisk politik kan skötas av riksbanken ensam, att insatser som görs av AMS står i vägen för marknaden, att det räcker med skattesänkningar. Det är när politiken kapitulerar som människor sitter tysta vid köksbordet för att deras jobb har försvunnit. Moderaterna väljer en helt annan väg. De vill rasera tryggheten i arbetslivet. De vill kraftigt sänka ersättningen till den som förlorat sitt jobb. Det gör att människor tvingas ta jobb till riktigt låga löner. Exempelvis så skulle någon som tjänat 17 000 kronor i månaden, men förlorat sitt jobb, tvingas ta ett nytt jobb för under 10 000 kronor i månaden. Så ökar klyftorna och plötsligt skulle Sverige inte längre konkurrera med kunskap, utan med låga löner. Vill du ha det så? På valdagen den 17 september avgörs Sveriges framtid och det är du och jag som väljer den. Vi har alla samma ansvar, våra röster väger lika tungt. Ska vi bygga vidare på den svenska trygghetsmodellen där vi löser saker tillsammans? Eller ska vi välja den moderatledda högeralliansens lösningar, där var och en får klara sig bäst den kan?

Ämnen

  • Arbetsliv