Pressmeddelande -

Luciano Astudillo (s) välkomnar Bodströms beslut om att införa vapenamnesti

Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Luciano Astudillo, 070-202 69 56 Luciano Astudillo (s) välkomnar Bodströms beslut om att införa vapenamnesti – Jag är mycket positiv till Bodströms beslut om att införa en tillfällig vapenamnesti. Jag tycker att alla rimliga medel som leder till en minskning av mängden illegala vapen i samhället bör användas. Den förra vapenamnestin som genomfördes 1993 var lyckad. Det finns goda skäl att tro att den nya vapenamnestin också kommer leda till att många illegala vapen kommer bort från samhället, säger riksdagsledamoten (s) Luciano Astudillo. – Jag har själv drivit frågan om att införa en tillfällig vapenamnesti. Så sent som i mars i år uppmanade jag i en DN-debattartikel Justitieministern att införa en tidsbegränsad vapenamnesti. Jag har också ställt en interpellation i riksdagens kammare där Bodström och jag debatterade frågan. Det verkar ha givit resultat, säger Astudillo. – Vissa ungdomar associerar vapen med respekt. Attityden till vapen har förändrats liksom tillgången till vapen. En vapenamnesti kan också fungera som en tydlig markering från samhällets sida om att illegala vapen inte accepteras. Jag tror att ungdomar behöver informeras om samhällets syn på illegala vapen. En tillfällig vapenamnesti uppmärksammar problematiken och bidrar förhoppningsvis till att förändra farliga attityder till vapen, avslutar Astudillo.

Ämnen

  • Politik