Pressmeddelande -

Mindre byråkrati och mindre statlig reglering för ökat bostadsbyggande

Hyrorna i nyproducerade hyresrätter ska hädanefter förhandlas för sig, inte tillsammans med det övriga hyresrättsbeståndet. Det beslutar riksdagen i dag. – Nu tar riksdagen ställning för ett väl balanserat lagförslag som undanröjer riskerna för efterhandsprövning av hyrorna och det är mycket glädjande, säger Leif Jakobsson, ledamot i bostadsutskottet. Detta har tidigare hejdat en del privata byggherrar från att bygga nya hyresrätter. Det ger också hyresgästföreningen inflytande och förhandlingsrätt innan byggena sätts igång. – Frågan om hyrorna i nyproducerade hyresrätter har diskuterats ända sedan vi fick igång bostadsbyggandet igen efter nedången som blev resultatet av den borgerliga regeringens totala avsaknad av bostadspolitik. – Nu kan fria, jämbördiga parter med lagstiftning i ryggen förhandla om hyrorna och ta ömsesidigt ansvar för resultatet. Ingen statlig reglering och inga byråkrater, utan ett system där hyresgästens utsatta ställning kompenseras av att man förhandlar kollektivt och på så sätt kan matcha fastighetsägarens ekonomiska makt. – Det är beklagligt att de borgerliga partierna inte står upp för den nya hyressättningen i nyproduktionen, säger Leif Jakobsson. Vill man ge de båda parterna ansvar måste man också ge dem likvärdiga maktinstrument. Men det förstår de inte. Istället vill de stå i riksdagen och ge klåfingriga förhållningsorder till hyresgäster och och fastighetsägare i Borås och Landskrona om vilket geografiskt läge som är bättre än ett annat. Släpp taget och visa förtroende för parterna på hyresmarknaden, säger Leif Jakobsson. För mer information Leif Jakobsson riksdagsledamot 070-343 97 59 Sara Brunnkvist politisk sekreterare 070-269 91 18

Ämnen

  • Politik