Pressmeddelande -

Moderaterna fortsätter leda alliansens avveckling av bostadspolitiken

Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25 Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Cecilia Eklund, pressekreterare hos Mona Sahlin, 070-566 38 88 Mona Sahlin dömer ut budgetförslagens totala tomhet på bostadspolitik. På bostadspolitikens område är moderaterna det osynliga partiet - Det är soprent på bostadspolitiska ambitioner, säger Mona Sahlin i en kommentar till budgetalternativen. De borgerliga verkar i alla fall ha tre konkreta förslag: De vill snabbavveckla räntebidragen redan från årsskiftet. De vill skrota de statliga stöden för att bygga billiga hyresrätter. Och vi vet sen tidigare att de vill sälja ut allmännyttan. Därmed slår deras politik hårt mot ungdomars möjligheter att få en egen bostad, menar Mona Sahlin. De borgerligas budgetförslag bekräftar att det är moderaterna som leder återtåget, bort från en bostadspolitik med socialt ansvar. - Så sent som för ett halvår sen ställde i alla fall ett par av partierna upp på investeringsstöd till studentbostäder. Med moderaternas politik är det ungdomarna och studenterna som får betala ett högt pris, menar Mona Sahlin. - Resultatet av deras politik får allvarliga följder: Ras i byggandet och därmed broms på tillväxten. Kaos för ungdomar och studenter som vill ha egen bostad. I sin analys av förslagen framhåller Mona Sahlin att det finns en tydlig ideologisk förklaring till förslagen: Bostaden ses som en vara, inte som en rättighet och som en viktig del av välfärden. - Än värre blir det när alliansen enats om Maud Olofssons så kallade ungdomsavtal och avskaffade anställningsskydd för ungdomar. Det är ett rent dråpslag mot de unga som raserar många ungas chanser att få en bostad, säger Mona Sahlin. - För allianspartierna är en ideologiskt motiverad utförsäljning av allmännyttan och dess hyresrätter viktig. Det försämrar ännu mer för ungdomar. Den borgerligt förda politiken i Stockholm förra mandatperioden är ett avskräckande exempel. Enligt Boverkets rapport 2002 ombildade man under perioden 1990 -2001, 47 500 lägenheter, varav 72 procent i Stockholm stad. I hela Stockholmsregionen var det 38 400. - Nu går det bra för Sverige. Tillväxten är god. Då får vi också fler jobb och mer resurser till välfärden. Vi bygger nya bostäder, inte minst hyresrätter, i rekordtakt. Vi når målet att bygga 120.000 nya lägenheter under mandatperioden. Vi lägger förslag för att bygga ännu mer, inte minst för unga och äldre. Vi har lagt förslag för att stärka den sociala bostadspolitiken, hyresgarantier för unga, bra bostadsservice i kommunerna med bostadsförmedling, krafttag mot diskriminering. De borgerliga förslagen visar svenska folket har fått två tydliga alternativ inför valet i september, avslutar Mona Sahlin.

Ämnen

  • Politik