Pressmeddelande -

Ny tider för ”Tiden”

Socialdemokraterna har anställt Daniel Suhonen till ny chefredaktör och ansvarig utgivare för partiets idétidskrift Tiden. Daniel Suhonen rekryteras från SSU:s debattidskrift Tvärdrag som han varit redaktör för sedan 2007.

- Vi är glada att kunna rekrytera en så tydlig och ideologisk chefredaktör som Daniel Suhonen, när nu Bo Bernhardsson slutar, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

- Med Tvärdrag har Daniel och SSU visat hur man kan bedriva spännande och driven ideologisk debatt om socialdemokratins framtid. Vi vill att Tiden ska öppna upp partiet för den debatt som alltför ofta tar väldigt lång tid innan den når in i vår rörelse, men som lever och bubblar inom akademi, forskning och i den intellektuella sfären.

- Med sin bakgrund inom folkbildningen vill vi stärka idéarbetet i hela arbetarrörelsen med seminarier och debatt som ger liv åt politiken. Detta är en viktig del i det förnyelsearbete Socialdemokratin inlett, säger Carin Jämtin.

- Det känns som en stor utmaning att nu få ansvar för Tiden. Jag kommer ta med mig erfarenheterna från Tvärdrag men inser också att Tiden är en tidskrift med en egen själ och uppgift, säger Daniel Suhonen.

- Världen står inför enorma utmaningar med klimatkrisen och den ökade ojämlikheten som jag tror kräver en ny reformistisk offensiv. Jag skulle vilja att Tiden blir navet i den debatten, säger Daniel Suhonen.

Daniel Suhonen är 32 år och arbetade innan Tvärdrag som föreläsningsansvarig på ABF-huset i Stockholm. Han är också verksam som publicist, författare, förläggare och ledarskribent i Östra Småland och Västerbottens folkblad. Han är också fast medarbetare på Aftonbladets kultursida. Han har varit kommunpolitiskt aktiv som ordförande i Stockholms Stadsteater 2003-2007 och ledamot av Stockholms kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Tidskriften Tiden startades 1908 av Hjalmar Branting och har haft många namnkunniga redaktörer som Pierre Schori och Anne-Marie Lindgren och spelat en central roll i Socialdemokratins idé- och politikutveckling.

Daniel Suhonen efterträder riksdagsledamoten och chefredaktören Bo Bernhardsson med start i augusti. Han kommer att sitta på Arbetarrörelsens Tankesmedja för att därmed öka möjligheten för samarbete och även för att stärka Tankesmedjans arbete.

Kontakt:
Daniel Suhonen
Telefon 073-519 01 06

Fredrik Persson, pressekreterare
Telefon 072-206 35 45

Ämnen

  • Politik