Pressmeddelande -

Östros interpellerar Borg om budgetenSocialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros vill veta vilka åtgärder finansminister Anders Borg tänker vidta när sysselsättningen - enligt Konjunkturinstitutet - minskar med 100 000 personer och arbetslösheten stiger till över åtta procent fram till 2010. Nu lämnar han en interpellation till riksdagen.

20 000 löntagare varslades i oktober - den värsta varselmånaden sedan nittiotalskrisen. Jobbkrisen blir allt djupare men regeringen står passiv. Regeringens budget är baserad på orimligt optimistiska prognoser om oförändrad sysselsättning under nästa år.

- Finansminister Anders Borgs reaktion på de omfattande varslen, den ökande arbetslösheten och de allt dystrare ekonomiska prognoserna är att slå fast att regeringens budget är en "stabil grund för framtiden". Denna stelbenthet är bekymmersam. Nu måste skarpa insatser till, säger Thomas Östros.


För mer information
Anette Törnqvist
Pressekreterare
070-548 76 80
anette.tornqvist@riksdagen.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans