Pressmeddelande -

Pär Nuder kommenterar alliansens ekonomiska motion

Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Emma Lennartsson, planeringschef hos Pär Nuder, 070-209 74 55 - Idag en gemensam motion, i morgon kommer fyra olika motioner från de fyra borgerliga partierna. Den borgerliga alliansen har inte gjort hemläxan den här gången heller. De klarar uppenbarligen inte av att presentera ett samlat, gemensamt alternativ. Stora, viktiga områden saknas i dagens utspel: energipolitiken, familjepolitiken, biståndspolitiken, fastighetsskatten och regionalpolitiken. - Nu när det går så bra för Sverige hade de chansen att ändra sin politik och dra tillbaka förslagen som slår mot de arbetslösa, sjuka, förtidspensionerade och föräldralediga. De tog inte den chansen. Istället har nya skattesänkningar tillkommit. - 27 000 personer kommer att tvingas lämna sina jobb och gå tillbaka i långtidsarbetslöshet. Det blir konsekvensen av att ta bort den skatterabatt som arbetsgivare får som anställer en långtidsarbetslös, det s k anställningsstödet. - Sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretagen ska betalas med höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen. Det blir konsekvensen av förslaget att ta bort nedsättningen av arbetsgivaravgifterna. Det är obegripligt att Centern har gått med på denna försämring för de många små och medelstora företagen, inte minst i glesbygden, avslutar Pär Nuder.

Ämnen

  • Ekonomi, finans