Pressmeddelande -

Pär Nuder kommenterar de borgerliga partiernas budgetmotioner

Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25 Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Anette Törnqvist, pressekreterare hos Pär Nuder, 070-548 76 80 De borgerliga partierna tog inte chansen. De hade kunnat presentera ett budgetförslag, i stället blev det fem olika budgetmotioner. Splittringen mellan partierna visade sig redan igår. Energipolitiken, familje-politiken, biståndspolitiken, fastighetsskatten och regionalpolitiken och mycket mer kunde den borgerliga alliansen inte enas om. I dag har splittringen bekräftats och förstärkts. Tydligast märks det i synen på sjukförsäkringen. Moderaterna - som är mer än dubbelt så stora som de övriga borgerliga partierna tillsammans - vill sänka ersättningsnivån i sjukersättningen till 70 procent och införa en andra karensdag. Folkpartiet velar fram och tillbaka på sedvanligt sätt. Först säger de nej till höjningen av taket i sjukförsäkringen den 1 juli i år. Sedan vill den ta tillbaka den sänkningen 2008. Folkpartiet är konsekvent inkonsekventa. Kristdemokraterna har uppenbarligen tilldelats den populistiska rollen i den borgerliga alliansen. Att föreslå höjd garantipension, som är en del av den pensionsöverenskommelse som kd själva står bakom, är ett uttryck för det. Centern står fast vid att försämra arbetsrätten för de unga och tycks helt ha övergett sin förankring bland de små företagen eftersom de skall få högre arbetsgivaravgifter. Den borgerliga alliansen saknar en sammanhållen, gemensam ekonomisk politik. De borgerliga partierna är dock eniga på en punkt: Trots att det går så bra för Sverige vill de försämra för de arbetslösa, sjuka, förtidspensionerade och föräldralediga. De hade kunnat dra tillbaka sina besparingsförslag. I stället presenterar de nya skattesänkningar som ska finansieras genom nya nedskärningar.

Ämnen

  • Politik