Pressmeddelande -

Pressmeddelande

Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25 Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Cecilia Eklund, pressekreterare hos Mona Sahlin, 070-566 38 88 Ett moderat parti som är så fega och populistiska att de inte ens gör u-svängar längre. De kör runt i rondellen och vågar inte köra ut på någon avfart alls. - Så skulle man kunna beskriva det vi nu ser. Opinionen vänder nedåt för moderaterna och uppåt för socialdemokraterna. Det är förklaringen till Reinfeldts senaste utspel, säger Mona Sahlin i en kommentar. I går var det tid för en ny reträtt, den här gången när det gäller marknadshyrorna som moderaterna länge förespråkat. - Fredrik Reinfeldts tolkning verkar vara att han ännu inte ändrat tillräckligt i sitt partis politik för att vara attraktiv hos väljarna. Jag tror att det är därför backade Reinfeldt förra veckan från den linje som partiet haft om att skatterna ska sänkas till vad som gäller genomsnittligt i Europa, vilket innebär ungefär 250 miljarder, säger Mona Sahlin. Och hon påminner om att gårdagens svängning inte är det första när det gäller att fly från debatten om marknadshyror: - Vi minns att moderaterna tidigare ändrade sin hemsida när debatten blev för het och för tydlig om vad marknadshyror innebär för hyresgästerna. Då togs ordet marknadshyror bort från hemsidan för att det bedömdes skrämma för många. Samtidigt låg de politiska förslagen fast. Nu säger sig Reinfeldt ha ändrat också innehållet i partiets politik och uttrycker sig som en god försvarare av bruksvärdessystemet, säger Mona Sahlin. - Nu måste Fredrik Reinfeldts ge svar och göra tydligt vad som gäller, menar Mona Sahlin. I riksdagen har moderaterna så sent som den 2 maj i år lagt förslag som leder till mer av marknadshyror i Sverige. I reservation i betänkandet om reformerad hyressättning lade moderata förslaget att de allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll ska skrotas. Fråga 1: Menar moderaterna att ju mer av privata vinstintressen som påverkar hyressättningen, desto lägre blir hyrorna? - Om bruksvärdessystemet ska fungera och om hyresgästernas verkliga besittningsskydd ska finnas krävs att vinstintresset hålls tillbaka och att det är självkostnadsprincipen som gäller. Det kräver en stark allmännytta. Samtidigt minns vi hur moderata kommunledningar med stort stöd från sin partiledning varit mycket aktiva i att sälja ut allmännyttans bostäder. Fråga 2: Kommer Fredrik Reinfeldt att ge tydliga signaler till sina lokala partivänner att inte sälja allmännyttan. Kommer moderaterna i riksdagen att nu ge stöd, inte motarbeta, den så kallade Allbolagen som ska skydda allmännyttan från utförsäljning? - I tidningen Vår bostad hösten 2005 säger Fredrik Reinfeldt att "läget måste slå igenom i hyran". I en reservation i riksdagen skriver moderaterna att man "tycker att hyresstrukturen är extremt tillplattad i Stockholms innerstad." Fråga 3. Hur mycket är moderaterna beredda att, som ett genomsnitt, låta hyrorna höjas på grund av ett attraktivt läge? Vilka förändringar vill moderaterna ha av hyresläget i Stockholms innerstad? Andra städer? Jag är medveten om att frågorna ställs med utgångspunkt från vad som gällde i den moderata politiken i går kväll. Därför har självklart inte ändringar under de senaste 12 timmarna kunnat beaktas. Men för landets hyresgästers skull är det oerhört viktigt att moderaterna och Fredrik Reinfeldt ger klara besked om vad som gäller inom bostadspolitiken om moderaterna får regeringsansvaret efter valet. Det är ett politiskt ärlighets- och renhetskrav. Och för svenska folket handlar det om något så viktigt som att ha råd med hyran för sin bostad. Och inte minst att veta vad man röstar på i höstens val. Tycker alla i alliansen som moderaterna i frågan om bostadspolitiken?

Ämnen

  • Politik