Pressmeddelande -

Regeringen försitter chansen att verka för en nationell strategi för försvarsindustrin

Regeringen försitter chansen att verka för en nationell strategi för försvarsindustrin. Det anser socialdemokraterna i försvarsutskottet som reserverar sig mot dagens beslut i försvarsutskottet.

Idag fattade Försvarsutskottet beslut om Sveriges syn på En strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU. Regeringen vill inte ha med skrivningar om att Sverige behöver en nationell försvarsindustri som vägledning. Socialdemokraterna lämnade en reservation i ärendet.
- Regeringen slarvar bort möjligheten till en nationell strategi för försvarsindustrin. Det borde vara självklart att en sådan ska tjäna som utgångspunkt för regeringens agerande på EU-nivå. Men till detta sa regeringen nej, säger Anders Karlsson, ordförande i Försvarsutskottet.

- En medvetenhet om den inhemska försvarsindustrins betydelse för Sverige bör vara vägledande i Sveriges arbete på europeisk nivå för att stärka försvarsindustrin i EU, säger Anders Karlsson.

- I ljuset av den militära alliansfriheten är det viktigt att värna en inhemsk, svenskbaserad försvarsindustri med hög teknologisk standard. Sverige tjänar på att ha en internationellt konkurrenskraftig försvarsindustri, såväl ur ett långsiktigt strategiskt säkerhetspolitiskt perspektiv som ur ett industripolitiskt perspektiv, avslutar Anders Karlsson.


För mer information
Anders Karlsson (s)
Ordförande i Försvarsutskottet
070-522 39 65


Camilla Levin
Pressekreterare
070-269 00 21


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Politik