Pressmeddelande -

Rödgrönt samarbete för framtiden!

I dag berättade socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin och miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand och Peter Eriksson att de båda partierna inleder ett långsiktigt och fördjupat gemensamt politiskt samarbete - ett rödgrönt samarbete för framtiden. Två mål sätts upp för samarbetet. För det första att tillsammans forma en långsiktig gemensam inriktning för politiken för det kommande decenniet, till och med år 2020, inte bara för den kommande mandatperioden. För det andra att tillsammans utmana den moderatstyrda regeringen om regeringsmakten, och därmed efter valet 2010 få väljarnas stöd för en samarbetsregering mellan socialdemokraterna och miljöpartiet de gröna.


Under ett och ett halvt år har socialdemokraterna och miljöpartiet vidareutvecklat relationerna mellan de två partierna och mellan dess respektive partiledningar. I bagaget finns också två mandatperioder med 15 gemensamma budgetar som givit Sverige en bra ekonomisk utveckling, stora reallöneökningar, låg inflation, mycket stora kunskapsinvesteringar och en tätposition i det internationella miljöarbetet. De bägge partierna är övertygade om att Sverige kan återvinna framtidstro och konkurrenskraft. Den utveckling vi nu ser med färre jobb, stora varsel, ett ras i välfärdens kvalitet och växande socialbidragsberoende går att bryta. Men det förutsätter att Sverige byter regering och byter politisk färdriktning.

- Det vi idag presenterar är ett samarbete mellan två självständiga partier som är mer långsiktigt än vad vi tidigare sett exempel på i svensk politik. Ett rödgrönt fördjupat samarbete mellan socialdemokraterna och miljöpartiet kan kombinera en stark och kraftfull politik för fler jobb, ökad rättvisa och god ekonomisk utveckling med en modern miljöpolitik och global solidaritet som också sträcker sig över generationerna. Det hoppas vi kunna genomföra i regeringsställning, kommenterar Mona Sahlin tillsammans med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

Redan under hösten kommer de bägge partierna samarbeta inom fem gemensamma arbetsgrupper, som kommer att vara i full gång innan årsskiftet. I början av 2010 kommer arbetsgrupperna att presentera resultatet; en långsiktig politisk inriktning som sträcker sig fram emot år 2020. Detta kommer i sin tur att läggas till grund för en gemensam regeringsplattform som presenteras för väljarna inför valrörelsen 2010. Men redan inom kort kommer de bägge partierna intensifiera antalet samarbetsinitiativ i Riksdagen, vilket pågår ända fram till valdagen. Redan förra veckan presenterade partierna ett gemensamt program om "utbildning för arbete" omfattandes investeringar om 10 miljarder kronor. Med start den 22 oktober inleds också en samarbetsturné i Sverige med socialdemokraternas partiledare och språkrören för miljöpartiet. I december hålls nya möten där partiledningarna träffar respektive partis styrelse.

- Nu har vi två år på oss att att försöka vinna och förtjäna förtroende hos svenska folket, både som enskilda partier och som nytt och framtidsinriktat regeringsalternativ. Det är på valdagen det avgörs. Mellan valen har vi opinionsundersökningarna. Som det ser ut nu i samtliga opinionsmätningar är socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet ett mer trovärdigt regeringsalternativ i väljarnas ögon än de fyra borgerliga partierna, säger Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

- Det räcker inte att vara bra i en valrörelse, som moderatalliansen, man måste kunna regera också. Vi är kritiska till deras misstag att de för fyra år sedan började låsa fast politiken i detalj i en helt annan konjunktur, som man nu trots kraftigt försämrade tider håller fast vid. Man förordar mer av samma politik trots att den inte fungerar. Man är instängd i en felaktig politik. Vi är också kritiska till att moderatalliansen låst fast Sverige hårt vid blockpolitiken. Det som tycktes vara en fördel i en valrörelse, gör det nu svårare att hitta lösningar över blockgränserna som kan skapa stabilitet i viktiga frågor. Inte heller det misstaget tänker vi göra om, avslutar Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

För mer information:
Fredrik Kornebäck
Presschef Socialdemokraterna
070-246 65 03

Camila Peirone Buzaglo
Pressekreterare hos Mona Sahlin
070-545 32 69
camila.peirone.buzaglo@riksdagen.se

Mattias Bengtsson
Presschef Miljöpartiet de Gröna
0736-27 53 83
mattias.bengtsson@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik