Pressmeddelande -

S föreslår stärkt stöd till utsatta arbetssökande

Socialdemokraterna föreslår nu ett nytt paket på 100 miljoner kronor med stärkt stöd till bland annat utbildningsmöjligheter för arbetssökande som har särskilt svårt att få jobb. Många människor i Sverige idag har, av ett eller annat skäl, har mycket svårt att få jobb. En del får stöd inom jobb och utvecklingsgarantin, men resurserna räcker inte till att ge kvalificerat stöd för alla dem som behöver det.

- Den borgerliga regeringen har - trots allt tal om att bryta utanförskapet - misslyckats fullständigt med att nå de som har svårast att hitta ett jobb. Mycket få av de allra mest utsatta på arbetsmarknaden har fått jobb ens under högkonjunkturen. Inte heller har regeringens försämringar av a-kassan eller neddragningar av stöd och utbildning för jobb bidragit till att de har fått lättare att få ett arbete. Deras situation hotas nu allt mer, när färre jobb finns att söka och konkurrensen om de som finns ökar, säger socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Berit Högman.

- Vi vill därför rikta ett direkt stöd på 100 miljoner kronor redan i år till de grupper som är mest utsatta i en lågkonjunktur, säger Berit Högman.

Socialdemokraterna föreslår nu därför att Arbetsförmedlingens insatser för långtidsarbetslösa stärks på följande punkter, genom att skjuta till 100 miljoner kronor av tidigare aviserade 250 miljoner kronor redan under 2008:

* Jobb- och utvecklingsgaranti för alla. Alla som kvalificerar sig för jobb- och utvecklingsgarantin ska verkligen får komma in i garantin. Idag räcker inte resurserna till för alla dem som har rätt till stöd och utbildning efter en mycket långvarig period av att söka arbete utan resultat.
* Snabbare stöd till den som förlorar jobbet om förmedlaren bedömer att individen är i särskilt stort behov av stöd. Ingen med ett uppenbart behov av t ex utbildning ska behöva vänta i mer än ett år på att komma in i jobb- och utvecklingsgarantin.

Sammanlagt beräknas dessa satsningar leda till 1000 nya utbildningsplatser och 1000 nya praktikplatser med en omfattning på sex månader.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Arbetsliv