Pressmeddelande -

S kallar Norman och Vattenfall till näringsutskottet

Med anledning av de allvarliga finansiella problemen för Vattenfall kallar socialdemokraternas näringspolitiske talesperson Lars Johansson Vattenfalls vd Oystein Loseth och ansvarig minister Peter Norman till riksdagen.

- På nästa utskottsmöte kommer jag att begära att Vattenfalls vd och ansvarig minister Peter Norman, kommer till näringsutskottet för att redogöra för läget i Vattenfall. Orsaken är att Vattenfalls finansiella problem kan få stora negativa konsekvenser för investeringarna i förnybar energi, säger Lars Johansson, näringsopolitisk talesperson.

- Regeringens obefintliga styrning har bidragit till Vattenfalls kris. Även om regeringen helst vill sälja ut delar av Vattenfall måste man nu hantera de akuta problemen, säger Lars Johansson.

För mer information:
Jenny Engdahl
Pressekreterare
070-363 25 55

Ämnen

  • Politik