Pressmeddelande -

S kräver kraftfulla investeringar i energieffektivisering

Idag presenterade Energieffektiviseringsutredningen sina förslag för regeringen. I samband med det kräver socialdemokraterna att regeringen backar från sina tidigare aviserade nedskärningar på energieffektiviseringen i Sverige. Partiets ansvarige för energieffektivisering, Alf Eriksson, vill istället se en stor satsning på stöd och rådgivning till hushållen, samt att ett nytt system med vita certifikat införs.

- Det finns en stor potential till energieffektiviseringar i Sverige. Men utan styrmedel kommer de inte att bli av. Kunskapen om vinsterna med energieffektivisering är för dåliga och för många är vinsterna för små. Därför måste regeringen driva på utvecklingen. Men istället har regeringen skurit ned på energirådgivningen till hushåll och företag. 2009 satsas 30 miljoner kronor mindre än 2006. Det är långt ifrån tillräckligt. Nu behövs en bred, blocköverskridande överenskommelse om hela energipolitiken, inklusive energieffektiviseringen, säger Alf Eriksson.

- Utredningens förslag är välkomna och dessvärre nödvändiga. Regeringens passivitet måste brytas. Vi socialdemokrater vill att energirådgivningen ska byggas ut kraftigt. Fler hushåll och företag måste erbjudas hjälp. Oavsett var man bor ska man alltid ha tillgång till en kompetent och oberoende rådgivning. Med stöd och råd kan fler minska sin energiförbrukning och få pengar över till annat. Vi vill också införa vita certifikat senast 2012. De ska tvinga elföretagen att investera i energieffektivare kunder och hjälpa dem minska sin elförbrukning, säger Alf Eriksson.

Genom vita certifikat åläggs elleverantörer att effektivisera motsvarande en viss procent av den mängd el de säljer. Företaget kan antingen genomföra åtgärderna själva eller köpa intyg, vita certifikat, av någon annan, till exempel ett bostadsbolag, som har minskat elanvändningen i motsvarande grad. De vita certifikaten minskar onödig energianvändning och utnyttjar den nya energismarta tekniken där möjligheterna finns. Det leder till ett snabbare effektiviseringsarbete. Investeringarna i effektivare och klimatvänligare elanvändning kommer att ta fart och hushållens förbrukning kommer därmed att sjunka. Fastighetsbolagen får starka incitament att minska elförbrukningen.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Politik