Pressmeddelande -

(s)-riksdagsledamöter bildar äldrenätverk

17 socialdemokratiska riksdagsledamöter från olika utskott har bildat ett Äldrenätverk för att kunna utveckla och stärka den socialdemokratiska äldrepolitiken. - Äldrepolitiken berör alla samhällsområden och är en av våra mest prioriterade frågor. Därför vill vi samarbeta mellan olika utskottsområden i riksdagen för att kunna forma och utveckla en samlad socialdemokratisk äldrepolitik. Det säger Ylva Johansson, vice ordförande i riksdagens socialutskott och tidigare vård- och äldreomsorgsminister, som tillsammans med Siw Wittgren-Ahl är initiavtagare till nätverket. Äldrenätverket har tagit fram 10 punkter som man kommer att driva: Oberoende och gemenskap. Äldre är inte annorlunda än yngre, alla vill ha möjlighet att leva ett liv där man inte behöver be andra om lov eller hjälp utan där man kan klara sig själv och där man vet vilket stöd man har rätt till. Alla skall också ha möjlighet att leva ett rikt liv i gemenskap med andra. Ensamhet och isolering måste brytas. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig fråga. Mot åldersdiskriminering. Äldre måste tas tillvara i både arbetsliv och samhällsliv. Äldres åsikter och erfarenheter måste vara med i den politiska debatten och beslutsfattandet. De lokala pensionärsråden är viktiga och bör ges högre status och rimliga arbetsvillkor. Skatterna skall vara rättvisa och utformas efter bärkraft. Pension är inarbetad lön, det är orimligt att beskatta pensioner högre än lön vid samma inkomst. Hjälp i hemmet. Alla äldre bör erbjudas servicetjänster som t ex "fixar-tjänster" för att förebygga fallolyckor. Bra boende för trygghet och sällskap. Kvarboendeprincipen har drivits för långt, det behövs fler platser i särskilda boenden och en något mer generös bedömning som gör att alla äldre kan känna sig trygga i att få en plats när man själv upplever att man behöver det. Bo bra som äldre. Det behövs många andra former av boende - kooperativ, gemenskapsboende, seniorboende - olika boendeformer som är tillgängliga och som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och viss hjälp från personal. Höjt bostadstillägg för pensionärer med små marginaler. Satsa på personalen i äldreomsorgen - kompetensutveckling, fasta tjänster, rätt till heltid, rimliga scheman och möjligheter att utvecklas i yrket. Att jobba i äldreomsorgen måste bli ett framtidsyrke där duktiga medarbetare gärna vill och orkar stanna och utvecklas under ett långt arbetsliv. Mer personal. Personalen måste ha tid att lyssna och umgås. Anställ mer personal i äldreomsorgen - om personalen tvingas rusa mellan olika vårdtagare blir det inte utrymme för de mänskliga och sociala behoven. Hembesök av läkare. Friska läkare och annan vårdpersonal skall komma hem till sjuka gamla människor så att de inte tvingas åka till akuten i onödan. Äldres läkemedel måste ses över för att säkerställa att medicinerna inte motverkar varandra eller är för många. Apoteksmonopolet bör behållas för att säkerställa säker tillgång till läkemedel för alla. Satsa på demensvården. Använd den kunskap och forskning som finns, satsa på kompetensutveckling för alla de personalgrupper som träffar, arbetar med eller tar beslut som gäller demenssjuka - läkare, undersköterskor, biståndshandläggare m fl. Alla demenssjuka bör ha rätt att få vård och omsorg av specialutbildad personal. Avlasta anhörigvårdare. Säkerställ att anhöriga inte tvingas dra ett alltför tungt lass, kommunen får inte utgå från att anhöriga skall stå för omsorgen. För de anhöriga som vill vårda måste det finnas ett brett och bra stöd med kontaktperson, avlastning mm. Socialdemokraternas äldrenätverk i Riksdagen: Ylva Johansson, vice ordförande socialutskottet Siw Wittgren-Ahl, ledamot socialförsäkringsutskottet Elisebeth Markström, ledamot justitieutskottet Catharina Bråkenhielm, ledamot socialutskottet Kerstin Andersson, ledamot justitieutskottet Sylvia Lindgren, ledamot arbetsmarknadsutskottet Inger Jarl Beck, ledamot försvarsutskottet Carina Hägg, ledamot utrikesutskottet Hillevi Larsson, ledamot civilutskottet Christina Axelsson, ledamot trafikutskottet Laila Bjurling, ledamot skatteutskottet Eva Sonidsson, suppleant kulturutskottet Lars U Granberg, ledamot socialutskottet Jennie Nilsson, suppleant arbetsmarknadsutskottet Ronny Olander, ledamot socialförsäkringsutskottet Jan-Olof Larsson, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet Åsa Lindestam, ledamot Försvarsutskottet För mer information Camilla Levin Pressekreterare 070-2690021 camilla.levin@riksdagen.se Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik