Pressmeddelande -

S: Risk för varsel på själva ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen kan tvingas säga upp ännu fler förmedlare på grund av att man har fått för lite resurser. Det befarar socialdemokraterna nu, när regeringens budgetförslag på det arbetsmarknadspolitiska området behandlas i riksdagen. Där framgår att regeringen inte skjuter till några nya pengar till Arbetsförmedlingen, trots vågen av varsel och krisrapporter om högre arbetslöshet och sjunkande sysselsättning. Arbetsförmedlingens chef, Angeles Bermudez-Svankvist, har själv sagt att det behövs mer resurser nu, för att möta det ökade behovet. Socialdemokraterna har även talat med företrädare för fackförbundet ST, som också är oroliga över bristande resurser till Arbetsförmedlingen.

- Det är fullständigt absurt att i detta läge, när tiotusentals människor drabbas av varsel och arbetslöshet i jobbkrisens och lågkonjunkturens spår, inte skjuta till mer pengar till den myndighet som ansvarar för att underlätta övergången till ett nytt arbete. Arbetsförmedlingen går redan på knäna efter regeringens nedskärningar. Man har redan tvingats säga upp många anställda, och vi känner en stor oro över att det blir fler varsel. Regeringen måste nu lämna besked om att Arbetsförmedlingen får mer resurser, så att man kan möta den våg av oroliga människor som drabbats av uppsägningar. Den som har blivit av med ett jobb behöver inte få sitta ännu längre i telefonkö eller sämre stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb, säger socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Berit Högman.

- När Arbetsförmedlingens nya chef tillsattes, angav arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att ett av huvudskälen var att hon var van vid att arbeta i organisationer med knappa resurser. Nu ser vi en rad exempel på vad detta innebär för en pressad organisation: alltifrån indragna fruktkorgar till uppsägningar av förmedlare. En sådan inställning från den moderatstyrda regeringen lär inte lugna alla de som nu drabbas av varsel. Vi behöver en regering som tar varslen, den ökade arbeslösheten och den oro människor känner på allvar, säger Berit Högman.

De senaste arton månaderna har 900 förmedlare slutat. Regeringen har skurit ned resurserna med drygt en miljard kronor. Socialdemokraterna skjuter i sitt budgetalternativ till 1,5 miljarder kronor extra till Arbetsförmedlingen och Vinnova under resten av 2008 och hela 2009, för att möta den ökade arbetslösheten och vågen av varsel. Regeringen säger nej till denna resursförstärkning.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Arbetsliv