Pressmeddelande -

S: satsa på fler jobbcoacher och utbildningsplatser

100 miljoner kronor till 200 nya jobbcoacher och 50 miljoner kronor till 1 000 platser i korta arbetsmarknadsutbildningar. Det föreslår socialdemokraterna idag i samband med den extra riksdagsdebatten om jobbkrisen.

Socialdemokraterna satsade i sin budgetmotion en halv miljard kronor extra i år och ytterligare 1 miljard kronor för 2009 för att möta varslen. Nu specificeras en del av satsningarna.

- I ett första skede satsar vi 100 miljoner kronor som vi investerar i 200 nya jobbcoacher. Genom denna särskilda satsning frigörs samtidigt andra resurser så att Arbetsförmedlingen också aktivt kan stötta dem som nu riskerar att ramla ut från arbetsmarknaden - ungdomar och utlandsfödda med korta anställningar, säger socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Österberg.

Jobbcoacherna ska framför allt underlätta för de orter och län som drabbats hårdast av jobbkrisen och där antalet varsel är högt i förhållande till folkmängden. Det är Blekinge, Västra Götaland, Kronoberg, Värmland, Sörmland, Jönköping och Kalmar län.

Västra Götaland får 100 jobbcoacher; Värmland, Sörmland, Jönköping och Kalmar 20 vardera medan Blekinge och Västra Götaland får 10 jobbcoacher vardera.

Socialdemokraterna vill också investera en del av de extra resurserna i ett kompetenslyft - kortare arbetsmarknadsutbildningar inom till exempel data, teknik och språk. Det underlättar för en snabbare övergång till arbete för dem som varslas runt om i landet. Till att börja med satsas 50 miljoner kronor till 1 000 platser för att möta det mest akuta utbildningsbehovet bland dem som nu skrivs in som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

- Konjunkturinstitutet beräknar att 100 000 jobb kommer att försvinna 2009 och 2010. Vi vill satsa så att alla som varslas och blir arbetslösa möts med kvalificerat stöd för utbildning, företagande och jobb. Vi ska använda lågkonjunkturen till att stärka och utbilda människor inför nästa konjunkturuppgång. Men den moderatledda regeringen säger att det inte behövs några nya pengar för att hjälpa arbetslösa att få nya jobb eller utbildning. Här går en tydlig skiljelinje i svensk politik, säger Sven-Erik Österberg.

För mer information
Anette Törnqvist
Pressekreterare
070-5487680
anette.tornqvist@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Arbetsliv