Pressmeddelande -

(s) satsar på småföretagarnaJobbkrisen slår hårt mot Sverige. Varslen ökar dramatiskt och allt fler riskerar nu att förlora jobbet. Jobbkrisen hotar nyföretagandet, stryper tillväxten och riskerar att försvåra den framtida återhämtningen av ekonomin.

- Nu krävs kraftfulla åtgärder för att möta denna negativa utveckling, men regeringen sitter med armarna i kors. Vi socialdemokrater för nu en riktad satsning, bland annat till småföretagen. Vi föreslår en sänkt arbetsgivaravgift riktad till just småföretag motsvarande upp till 25 000 kronor. Vi vill också använda lågkonjunkturen för att stärka spetskunskapen i Sverige. Vi vill genomföra ett Komptenslyft genom att investera 2 miljarder kronor. Satsningen omfattar 20 000 platser och riktas till dem som nu riskerar att förlora jobbet. Det säger Berit Högman, vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott (s), med anledning av socialdemokraternas stimulanspaket som presenterades idag.

Några övriga nyheter ur stimulanspaketet:
5 miljarder kronor i extra utdelning från Vattenfall för att skapa en ny riskkapitalfond. Riskkapitalfonden ska agera marknadskompletterande. Innovationsbron ska tillsammans med andra aktörer ta ansvar för fonden.Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag.
Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-650 12 09
daniel.farm@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Företagande