Pressmeddelande -

S, v och mp kritiserar regeringens jobbpolitik: risk för ny 90-talskris

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kritiserar nu gemensamt regeringen för att ha misslyckats med att nå de som har haft riktigt svårt att få jobb. De tre oppositionspartierna begär nu en hearing i riksdagen för att undersöka risken för total utslagning från arbetsmarknaden, utröna vilken beredskap som finns från regeringens sida, och ta reda på risken för att vi går in i en ny 90-talskris.

- Regeringen har fullständigt misslyckats med att hantera jobbkrisen. Arbetslösheten stiger kraftigt, antalet varsel slår rekord och fler känner oro inför framtiden. De borgerliga står handfallna inför varselvågen. Men de står också utan kraftfulla investeringar och åtgärder för att nå de som har haft riktigt svårt att få jobb: ungdomar, lågutbildade, utrikesfödda och människor med funktionsnedsättning. Det är dessa grupper som drabbas värst i tider av hög arbetslöshet och lågkonjunktur. Regeringens passiva hållning är oacceptabel, säger socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Berit Högman.

- Vi vill lyfta blicken från den dagsaktuella debatten kring de varslade till de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Trots de borgerligas fagra tal har man misslyckats fullständigt med att skapa broar till arbete för dessa människor. Tvärtom har man försämrat möjligheterna för de som har svagast ställning på arbetsmarknaden. Det är ett enormt svek, säger vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Josefin Brink.

- Många av dem som slogs ut under 90-talskrisen har haft svårt att komma tillbaka trots högkonjunkturen. Risken för mer eller mindre permanent utslagning är överhängande. En upprepning vore förödande för tiotusentals människor i det svenska samhället, säger miljöpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ulf Holm.

Idag tisdag lyfter partierna, med anledning av det allvarliga läget på arbetsmarknaden och regeringens passivitet, en begäran om hearing i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se








Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Arbetsliv