Pressmeddelande -

S vill se en långsiktig energiöverenskommelse

Lars Johansson, riksdagsledamot och Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson kommenterar det tyska kärnkraftsbeslutet.

- Dagens beslut i Tyskland om att avveckla landets kärnkraftsreaktorer visar att kärnkraften inte är lösningen på framtidens energiförsörjning. Den svenska regeringen borde ta beslutet som intäkt för att börja förhandlingar om en långsiktig energiöverenskommelse med oppositionen, säger Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson Lars Johansson.

- Det råder en stark kärnkraftskritisk opinion i Tyskland och de senaste händelserna i Japan har lett till att regeringen nu tagit beslut om kärnkraftsavveckling. En viktig lärdom för den svenska regeringen är att energi- och klimatfrågan är för viktig för kortsiktiga beslut och politiskt spel. Sverige behöver en bred överenskommelse som tryggar energitillgången och ger ett el-överskott. Istället vilar regeringens energipolitik på en skör riksdagsmajoritet som riskerar konkurrenskraften för svensk industri.

- Vi Socialdemokrater vill ha en bred överenskommelse om energipolitiken, eftersom investeringar i både tillverkningsindustrin och energisektorn underlättas om det finns en säkerhet om de framtida spelreglerna. En sådan säkerhet förutsätter en blocköverskridande överenskommelse. Inför sådana samtal är vår inställning att Sverige långsiktigt bör fasa ut kärnkraften, men på ett sådant sätt att det inte äventyrar konkurrenskraften för den svenska basindustrin, avslutar Lars Johansson.

För mer information
Lars Johansson
Riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson
070-946 10 14
lars.johansson@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik