Pressmeddelande -

Sämre miljö med borgerlig politik

Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Lena Berglund, pressekreterare hos Lena Sommestad, 070-365 24 14 Efter att den borgerliga alliansen presenterat sina vårbudgetar står det ännu en gång klart att partierna inte har någon gemensam miljöpolitik. I den mån miljöpolitik behandlas i motionen betraktas miljön snarare som ett hinder än som en möjlighet för ekonomisk utveckling och sysselsättning. Miljöbalken ses som det mest kostsamma regelverk som finns i bruk. - De borgerliga tycks helt bortse från att syftet med miljöbalken är att skydda vår miljö och människors hälsa och att bekämpa miljöbrott. Vi ska heller inte glömma att vår starka miljölagstiftning lett till att företag nu vågar satsa på teknikutveckling och att nya företag skapas inom miljöteknikens område, säger miljöminister Lena Sommestad. - Miljöteknik är en konkurrenskraftig framtidsbransch för Sverige som redan idag omfattar 12 000 företag med 100 000 sysselsatta och vars betydelse för sysselsättning och tillväxt kommer att öka ytterligare i betydelse. Det har inte kunnat ske om företagen betraktar miljöbalken som en kostsam börda, säger Lena Sommestad. De borgerliga partierna är samtidigt splittrade inom miljöpolitikens områden. Moderaterna gör som tidigare kraftiga nedskärningar. De vill avskaffa merparten av alla miljöstyrande skatter och avgifter och minska miljöanslagen i statens budget med cirka 1,3 miljarder kronor både år 2007 och år 2008. Moderaterna vill ? tillsammans med folkpartiet ? till exempel avskaffa det statliga stödet till klimatinvesteringar (Klimp) i landets kommuner, ett mycket framgångsrikt program som hittills har minskat koldioxidutsläppen med 350 000 ton per år i vårt land. - Det är ingen tvekan om att det bland annat är miljöpolitiken som får betala priset för moderaternas skattesänkningspolitik, säger Lena Sommestad.

Ämnen

  • Miljö, energi