Pressmeddelande -

Samarbete om blocköverskridande skolpolitik är nödvändig

Idag har Utbildningsminister Jan Björklund (fp) presenterat propositionen "En ny betygsskala." Med anledning av denna gör Marie Granlund (s), Utbildningspolitisk talesperson, följande kommentar:

- Vi vill ha en blocköverskridande politik när det gäller skolan och betygssystemen. Vi har under lång tid sökt att få Jan Björklund intresserad av att hitta en sådan. Vi beklagar att Jan Björklund har varit avvisande. Ett barn som går i skolan i tolv år kan få uppleva fyra olika regeringar med helt olika skolpolitik bara under sin skoltid. Det är inte rimligt. Lärare och elever måste få arbetsro och veta vad som gäller, inleder Marie Granlund.


- För att skapa arbetsro ute på skolorna kommer vi att acceptera den nya betygsskalan. Vi säger ja till betyg i årksurs 6. Oavsett antalet betygssteg måste det finnas sakliga och tydligt formulerade kriterier för varje steg. Lärare och elever har rätt att veta vad som gäller. Betyg ska vara ett av flera instrument för att kunna ge elever som behöver ett extra stöd, fortsätter Marie Granlund (s).

- När det gäller den svenska skolan och dess elever är vi benhårt övertygade om att alla vill och kan lära! Man ska inte som liten 7-åring få veta att man inte är godkänd och att man inte duger. Vi avvisar betygsliknande omdömen avslutar Marie Granlund (s).


För mer information
Marie Granlund (s),
Utbildningspolitisk talesperson
070 - 530 42 44


Camilla Levin
Pressekreterare
070-269 00 21
camilla.levin@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Politik