Pressmeddelande -

Socialdemokraterna begär aktuell debatt angående kvalitetskontrollen i privat driven äldreomsorg

Riksrevisionens nyligen genomförda granskning visar att varken regeringen, socialstyrelsen eller länsstyrelserna fullt ut har tagit sitt ansvar att skapa förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat driven äldreomsorg. Därför begär nu socialdemokraterna i riksdagen en aktuell debatt angående kvalitetskontrollen i privat driven äldreomsorg.

- Vi socialdemokrater anser att Riksrevisionens slutsatser är av mycket allvarlig karaktär. Regeringen inte skaffat sig tillräcklig kunskap om hur äldreomsorgsmarknaden fungerar. Meddelarfrihetens skydd mot efterforskning från arbetsgivaren gäller inte privat anställda i samma utsträckning som det gäller offentligt anställda vilket ger risk för att missförhållanden inte blir kända, konstaterar Ylva Johansson.

- Socialstyrelsen har inte tagit sitt uppföljningsansvar och länsstyrelsernas tillståndsgivning håller inte den standard som krävs för att säkra god kvalitet i vården. Riksrevisionens slutsats är att det finns risk för att utformningen av reformer genomförs utan tillräckligt beslutsunderlag, fortsätter Ylva Johansson.

- Regeringen måste agera skyndsamt och vidta nödvändiga åtgärder så att allmänheten kan känna förtroende för kvaliteten i äldreomsorgen. För vårdtagarnas skull måste personalen garanteras meddelarfrihet även i privat driven äldreomsorg, avslutar Ylva Johansson.

För mer information
Cecilia Eklund
Pressekreterare
070-5663888
cecilia.eklund@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Politik