Pressmeddelande -

Socialdemokraterna gör tummen ner för ägarlägenheter

- Ägarlägenheter ökar otryggheten på bostadsmarknaden. De som hyr av ägarna till ägarlägenheter kommer att få sämre villkor än vanliga hyresgäster. Redan idag är det alldeles för många som bor otryggt. Vi behöver inte fler lägenheter med andrahandsboende, säger Carina Moberg, bostadspolitisk talesperson för socialdemokraterna.

- Problemet är att det byggs för lite, menar Carina Moberg. - Men det gör regeringen inget åt. Tvärtom har den sett till att strypa byggandet av hyreslägenheter.
Hon menar dessutom att ägarlägenheter ökar skevheten i bostadsbeskattningen. - Ägarlägenheter ska beskattas förmånligare än alla andra boendeformer. Vi vill att alla boendeformer ska ha likvärdiga villkor. Staten ska inte styra hur folk ska bo.


För mer information
Peder Palmstierna
Pressekreterare
070-610 38 55


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Politik