Pressmeddelande -

Socialdemokraternas organisationsutredning tillsatt

Socialdemokraternas partistyrelse beslutade på fredagen direktiven till partiets organisationsutredning samt tillsatte den arbetsgrupp som ska arbeta med utredningen. Det var på kongressen 2009 som partistyrelsen fick i uppdrag av kongressen att genomföra en organisationsutredning i syfte att stärka folkrörelsearbetet.

Den tillsatta projektgruppen ges i uppdrag att lämna förslag på hur partiet bör organiseras i framtiden för att ge goda långsiktiga förutsättningar att stärkas och bli en attraktiv folkrörelse med politisk idéutveckling och ledande inflytande i folkvalda församlingar. Partiet ska ha en organisation som främjar en bred tillströmning av nya medlemmar, ge goda förutsättningar för medlemmars inflytande och har förmåga att vinna val. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt storstadsområdena.
Partistyrelsen ger också projektgruppen i uppdrag att återkomma med konkreta förslag rörande bland annat:

• antal obligatoriska organisationsled och dess inbördes ansvarsfördelning
• förändringar i beslutsstruktur i fråga om antal beslutsorgan och dess sammansättning
• förändring av kongressens arbetsformer
• hur valberedningens arbete kan utvecklas så att Socialdemokraterna blir Sveriges mest nyfikna, ödmjuka och öppna parti.

Uppdraget ska redovisas till partistyrelsen inför den ordinarie partikongressen 2013. Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin ska leda utredningen.

För mer information:

Jenny Engdahl
Pressekreterare hos Carin Jämtin
070-363 25 55

Ämnen

  • Politik