Pressmeddelande -

Socialdemokratiska företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Socialdemokraternas partistyrelse har i dag antagit valberedningens förslag till vilka som ska företräda partiet i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I valberedningens förslag delar 50 kvinnor och 40 män på 96 uppdrag. Den socialdemokratiska valberedningen har letts av partisekreterare Marita Ulvskog. SKL håller sin valkongress den 27 mars i Stockholm. Styrelsen, ordinarie Ilmar Reepalu, Skåne Lena Micko, Östergötland Marie Sällström, Blekinge Carin Jämtin, Stockholm stad Peter Roslund, Norrbotten Roland Andersson, Södra Älvsborg Göran Johansson, Göteborg Helene Fritzon, Skåne Au, ordinarie Ilmar Reepalu, Skåne Lena Micko, Östergötland Marie Sällström, Blekinge Au, ersättare Carin Jämtin, Stockholm stad Peter Roslund, Norrbotten Roland Andersson, Södra Älvsborg Styrelsen, ersättare Peter Persson, Jönköping Ingela Nylund-Watz Anders Lago, Sthlm län Margret Jonsson, Norra Älvsborg Anna Fransson, Kronoberg Yoomi Renström, Gävleborg Levi Bergström, Västerbotten Hans Ekström, Sörmland Förhandlingsdelegationen Helene Fritzon, Skåne Lars Dahlberg, Stockholm län Ann-Margret Knapp, Gävleborg Bert Ölund, Västerbotten Karin Engdahl, Bohuslän Lena Näslund, Västernorrland Sjukvårdsdelegationen Ingrid Lennerwald, Skåne Anders Henriksson, Kalmar Eva Söderberg, Västernorrland Dag Larsson, Stockholms stad Jan-Åke Simonsson, Bohuslän Ulric Andersson, Värmland Marlene Burwick, Uppsala Kerstin Brunnström, Göteborg Beredning för primärvård och äldreomsorg Marie-Louise Forsberg-Fransson, Örebro Åke Svensson, Gotland Birgitta Nilsson, Skåne Carina Blank, Gävleborg Inger Ros, Stockholms län Sören Bertilsson, Dalarna Börje Wennberg, Uppsala Beredning för samhällsbyggnadsfrågor Annelie Hultén, Göteborg Clas-Göran Carlsson, Kronoberg Ulla Persson, Västmanland Åsa Ögren, Västerbotten Jonas Karlsson, Örebro Ulla Göthager, Skaraborg Terese Lindberg, Stockholms stad Beredning för Internationella frågor Lotta Håkansson-Harju, Stockholms län Uno Aldegren, Skåne Annelie Stark, Skaraborg Tore Hult, Norra Älvsborg Ann Beskow, Dalarna Jens Nilsson, Jämtland Beredning för socialpolitik och individomsorg Ilja Batljan, Stockholms län Britt-Marie Johansson, Halland Bo Pettersson, Bohuslän Monica Haider, Kronoberg Catherine Persson, Skåne Kristina Svensson, Dalarna Anita Dioui, Västernorrland Beredning för utbildningsfrågor Marie-Louise Rönnmark, Västerbotten Carl-Olof Bengtsson, Kronoberg Ulla Gradeen, Jönköping Anders Rosén, Halland Lena Baastad, Örebro Kent Andersson, Skåne Ann Lundgren, Göteborg Anna Caren Sätherberg, Jämtland Beredning för tillväxt och regional utveckling Gun Eriksson, Sthlm län Leif Blomqvist, Göteborg Anna Kettner, Sthlm stad Johan Persson, Kalmar Christine Axelsson, Skåne Mattias Ottosson, Östergötland Kent Ögren, Norrbotten Lena Melesjö Windahl, Värmland Beredning för kultur och fritid Sören Larsson Örebro Angelica Rage, Värmland Ulf Olsson, Södra Älvsborg Johnny Nilsson, Norra Älvsborg Britt Westerlund, Norrbotten Denise Bergström, Västmanland Åsa Fritiofson, Dalarna Beredning för demokratifrågor Sven-Åke Thoresen, Gävleborg Margareta Olsson, Blekinge Greger Tidlund, Sörmland Katarina Berggren, Stockholms län Hasse Andersson, Norra Älvsborg Lena Hartwig, Uppland Hector Vallejos, Värmland Revisorer Kenneth Strömberg, Stockholms stad Berit Grönqvist, Stockholms län Jan-Erik Martinsson, Halland Fredrik Kornebäck, pressekreterare, 070-246 65 03

Ämnen

  • Politik