Pressmeddelande -

Stimulanspaket med investeringar för jobb och framtidstro

Socialdemokraterna presenterar idag ett brett stimulanspaket för att möta lågkonjunkturen och varslen.

- Målsättningen med stimulanspaketet är att undvika en djup och långdragen lågkonjunktur och att investera i jobb, framtidstro och välfärd. Svenska löntagare och företag ska vara mer konkurrenskraftiga och kunna nå ännu större framgångar när konjunkturen vänder, säger socialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros.

Sverige befinner sig nu mitt uppe i en jobbkris. Antalet varsel har varit rekordhöga. Under oktober varslades nästan 20 000 personer, vilket är den högsta siffran sedan 1992. Många svenska och internationella ekonomiska bedömaren har kraftigt reviderat sina prognoser för framtiden. Vid en offentlig utfrågning i riksdagen den 10 november bedömde både Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen att ekonomin som helhet och arbetsmarknaden skulle utvecklas sämre än vad som prognostiseras i regeringens budgetproposition. KI bedömer också att finanspolitiken kan bli mer expansiv. De åtgärder som regeringen föreslår i budgetpropositionen är utformade för förhållanden som inte längre råder.

Socialdemokraterna föreslår nu fler stimulansåtgärder redan i år och ett ytterligare stimulanspaket 2009 på 10 miljarder kronor. De nya utgifterna ryms väl inom budgeteringsmarginalen. Socialdemokraternas förslag lämnas till riksdagen som en motion.

Stimulanspaketet innehåller:
1. Spetskompetenslyft (20 000 platser). 2 miljarder kronor 2009.
2. Utbildning för jobb (10 000 fler platser). 1,15 miljarder kronor 2009.
3. Ny riskkapitalfond. 5 miljarder 2008, finansieras med extra aktieutdelning från Vattenfall.
4. Förstajobbet-avdrag och lärlingsutbildningar för ungdomar (5 000 fler platser). 650 miljoner kronor 2009.
5. Infrastrukturunderhåll tidigareläggs. 275 miljoner kronor 2009.
6. ROT-avdrag. 3 miljarder kronor 2009.
7. Förlängd miljöbilspremie - hela 2009. 425 miljoner kronor 2009.
8. Välfärdsjobb - mer resurser till kommunsektorn. 2 miljarder kronor 2009.
9. Höjt bostadstillägg till pensionärer. 500 miljoner kronor 2009.
10. Extra barnbidrag i december 2008. 2,1 miljarder kronor 2008.

Totalt 2,1 miljarder kronor 2008 och 10 miljarder kronor 2009.


För mer information
Anette Törnqvist
Pressekreterare
070-5487680
anette.tornqvist@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Arbetsliv