Pressmeddelande -

Sverige röstade nej till fiskeavtal mellan EU och Marocko

EU:s fiskeministrar beslutade den 22 maj, om ett fiskeavtal mellan EU och Marocko. Sverige röstade som enda medlemsland nej till avtalet och avgav en deklaration. Fiskeriavtalet ger EU möjligheten att fiska även på de omstridda områdena utanför Västsahara. - Jag röstade nej till fiskeavtalet eftersom Västsahara inte är en del av Marockos territorium enligt folkrätten, säger jordbruks- och fiskeminister Ann-Christin Nykvist. Sverige är starkt kritiska till avtalet eftersom det även innefattar vatten som tillhör det ockuperade området Västsahara. - För att det här avtalet ska vara folkrättsligt så måste vi ha garantier att det även kommer det västsahariska folket till del, men det har vi inte fått, säger Ann-Christin Nykvist. - Det är oerhört glädjande att den socialdemokratiska regeringen på det här sättet kraftfullt markerar sitt stöd för Västsahriernas rättigheter. Det visar att allt arbete som partikamrater över hela Sverige lagt ner på att stödja Västsahariernas sak har gett resultat. Beslutet på den socialdemokratiska partikongressen att vara än mer aktiv när det gäller Västsahara-frågan spelar roll, säger Ann Linde, partiets internationella sekreterare. Fiskeavtalet med Marocko har varit föremål för hårda diskussioner i EU-kretsen det senaste halvåret där Sverige har varit drivande i kraven på en kritisk granskning av avtalet. - Jag anser att det är motsägelsefullt när EU å ena sidan i FN stöder uttalanden som kritiserat Marockos ockupation av Västra Sahara men å andra sidan skriver ett sådan här avtal, säger Ann-Christin Nykvist. Avtalet innebär att europeiska fartyg får fiska i marockanska vatten mot att EU betalar en årlig avgift till Marocko. Rätten att fiska fördelas i kvoter mellan tio av medlemsländerna. Inga kvoter finns för svenska fartyg. Den västsahariska frihetsrörelsens Polisarios representant i Norden, Lamine Yahiaoui, säger: - Först av allt vill det västsahariska folket och Polisario, alla som har rättvisan på sin sida, tacka Sverige för att de står upp för den rätta sidan och försvarar rättvisan och vägrar vara del av de smutsiga operationer som stjäl fisk från Västsaharas folk. - Detta är ett historiskt budskap från Sverige som visar för världen att det inte får finnas tystnad när det handlar om det västsahriska folkets rätt till självständighet. Det är också ett meddelande till Västsaharas folk som visar stark solidaritet till deras rätt till självständighet. - Tack Sverige, vi kommer nu fortsätta driva frågan vidare.

Ämnen

  • Politik