Pressmeddelande -

Thomas Östros i Luleå: Svenskt Näringsliv hotar Sveriges tillväxt

Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Håkan Carlsson, pressekreterare hos Thomas Östros, 070-867 39 86 När näringsminister Thomas Östros i dag talade vid Första Maj-manifestationerna i Luleå och Boden talade han om den framgångsrika svenska modellen med kollektivavtal på arbetsmarknaden: ? Sverige har väsentligt högre tillväxt än de flesta övriga länder i Europa. Vår arbetsmarknadsmodell med kollektivavtalen bidrar till vår höga tillväxt och goda konkurrenskraft. Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen tar strid för kollektivavtalen. Svenskt Näringsliv finansierar kampen för arbetsgivarens rätt att inte teckna kollektivavtal. Svenskt Näringsliv och dess VD, Urban Bäckström, vill driva klockan tillbaka till tiden före 1970-talet och slopa arbetsmarknadslagarna. Svenskt Näringsliv driver en klassisk högeragenda ? en politik som endast ger fattigare löntagare och ökade klyftor. Thomas Östros talade också om vikten en fri och rättvis handel, både för världens utvecklingsländer och för Sverige: ? Sverige är ett av de länder som hårdast driver kampen för öppen och fri handel mellan världens länder. Frihandel bidrar till tillväxt och välstånd i Sverige. Frihandel är helt avgörande för att bekämpa fattigdom och svält. Sveriges frihandelslinje går hand i hand med vår politik för människors trygghet i de förändringar som sker med globaliseringen. Kombinationen av en politik för fri och rättvis handel och generösa ersättningar vid arbetslöshet förhindrar rädsla för förändringar och protektionism. Och just därför är högeralliansens förslag om minskad trygghet för arbetslösa också ett allvarligt hot mot öppenheten och därmed mot tillväxt och välstånd i vårt land.

Ämnen

  • Ekonomi, finans