Pressmeddelande -

Ungdomar ska inte bli andra klassens arbetstagare!

- Vi behöver underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Men inte som högern traditionellt föreslagit med lägre löner och sämre anställningstrygghet, det säger ungdomsminister Lena Hallengren med anledning av förslag bland annat på dagens DN-debatt. - Efter avslutade gymnasiestudier behöver arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackliga organisationer, seriöst fundera på hur unga också får in en fot på arbetsmarknaden. Byggbranschens lärlingsavtal är ett gott exempel för andra på arbetsmarknaden. Arbetsplatsförlagt lärande och handledd praktik innebär gemensamt ansvarstagande och är något helt annat än jobb för unga med lägre lön och sämre anställningstrygghet, menar Lena Hallengren. - De socialdemokratiska regeringen är mycket bekymrad över ungdomsarbetslösheten. Det är också därför vi har gjort en av de största satsningarna någonsin på ungdomar i vårbudgeten. Vi satsar bl a på sommarjobb, lärlingsutbildningar och anställningsstöd för att unga lättare ska få in en fot på arbetsmarknaden. - Att satsa på fler lärlingsutbildningar och fler praktikplatser tror jag också är viktigt för att unga bättre ska etablera sig på arbetsmarknaden. Unga har ofta utbildning, men inte arbetslivserfarenhet och därför måste vi underlätta för dem att få det. - Jag tycker att det är positivt om goda erfarenheter från exempelvis byggbranschen sprider sig till fler sektorer. Men jag vill inte att unga ska göra samma jobb som äldre fast till lägre lön. Det är skillnad på lön för att utföra ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden och att ha en lärlingsplats eller andra typer av arbetsplatsförlagd utbildning. - Regeringen kan göra mycket, men många förslag som Lil Ljunggren Lönnberg presenterar handlar om vad arbetsmarknadens parter kan göra. Den nationella koordinatorns uppdrag är att utarbeta metoder för arbetsmarknadens parter att sluta avtal som gör det möjligt för ungdomar att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. För det är slutligen en fråga för arbetsmarknadens parter att sluta sådana avtal. - Ungdomsarbetslösheten är en viktig fråga i valet. En borgerlig regering skulle göra ungdomar till andra klassens arbetstagare. De borgerliga partierna vill skapa instegsjobb med lägre lön och göra det lättare att sparka unga. Det kan vi aldrig acceptera. Varför skulle det bli fler jobb bara för att det är lättare att sparka unga? Sådana förslag gör bara att unga får en negativ första kontakt med arbetsmarknaden, avslutar Lena Hallengren. Kontakt: Erika Ullberg, Pressekreterare hos Lena Hallengren Telefon 08-405 28 15, Mobiltelefon 070-328 88 48

Ämnen

  • Arbetsliv