Pressmeddelande -

Risk att entreprenörer saltar notan till skattebetalarna.

Risken för fusk och slöseri ökar om SL aldrig följer upp eller kontrollerar avtal med entreprenörer och leverantörer. Senast idag rapporterar SvD om Securitas sätt att rapportera in biljettkontroller. Indikationer finns på att skattebetalarna får betala många hundratusen för ingenting.

-          Stämmer detta är det ett alldeles oacceptabelt slöseri med skattebetalarnas pengar. Flera hundra tusen kronor som borde gått till bättre turtäthet eller mer tunnelbana fuskas bort, säger Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

Dagens avslöjande är dock inte unikt. Bland annat har det uppdagats att SL betalat för extra busslinjer som aldrig körts. Avtalet med MTR, som kör tunnelbana, fick i våras kritik från landstingets egna revisorer för försämring av effektivitet och produktivitet.

-          SL måste sätta upp rutiner för hur affärsavtalen ska följas upp, med regelbundna avstämningar och stickprovskontroller. Det är dessutom alldeles befängt att systemen för inrapportering inte har moderniserats. Man kan inte bara lita på att siffror som rapporterats in, skrivna för hand utan kontroller stämmer, fortsätter Hellmark Knutsson.

-          Det här är ytterst ett ledarskapsproblem för Moderaterna i Landstinget, redan förra året gick SL back med 458 miljoner och i år beräknas ytterligare underskott, fusket med biljettkontrollerna förstärker bara att Landstingsstyrelsen måste ta sin uppsiktsplikt på allvar. Vi vill veta om det är så att SL:s dåliga kontroller och uppföljningar av avtal bidrar till de stora budgetunderskotten avslutar Helene Hellmark Knutsson.

Presskontakt:
Sofie Ågren, politisk sekreterare; 0707 37 41 65, sofie.agren@politik.sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm