Pressmeddelande -

Valanalysgrupp vill ompröva S-politik i Stockholm

I dag presenterade Anna-Greta Leijon Socialdemokraterna i Stockholms valanalys. I rapporten konstateras bland annat att (S) tappat i relevans som politiskt parti och att partiet har haft en brist på trovärdig jobbpolitik. Förslagen om RUT och fastighetsskatt tror gruppen bara haft en mindre påverkan. I rapporten pekas flera politikområden ut som prioriterade att utveckla.

I analysen lyfts flera olika förklaringar till (S) låga valresultat i Stockholm fram.

- Socialdemokratin har inte alltid klarat av att leva upp till våra högt ställda ambitioner om jämlikhet och arbete åt alla, det har gjort att våra värdeord tappat sitt innehåll och därmed lätt kunnat kopieras av motståndarna. Vi har tappat i relevans. Samtidigt hade vi en valrörelse där mycket kom att handla om plånboksfrågor snarare än i vilken riktning samhället ska utvecklas, säger Anna-Greta Leijon som varit ordförande för valanalysgruppen.

Valanalysen lyfter fram flera punkter där partiet måste förbättra sig, speciellt viktiga i Stockholm. Några av dem är:
- Forma politik mot den ökade ojämlikheten och segregationen i Stockholm, bostadsbristen och storstadsbefolkningens vardagsstress.
- Prioritera det långsiktiga opinionsbildandet.
- Hitta nya sätt att nå ut.
- Formulera den egna politiken innan eventuella nya samarbeten ingås.

- I arbetet med valanalysen har jag mött många unga som brinner för och känner det meningsfullt att verka politiskt. Socialdemokratin har ett stort arbete framför sig, men jag är övertygad om att vi med tillförsikt kan se framtiden an, menar Anna-Greta Leijon.

Nu ska analysen och vägen framåt diskuteras bland Socialdemokraternas partimedlemmar i Stockholm.

- Det här är ett viktigt bidrag till eftervalsdebatten. Vi måste ta allvarligt på de problem vårt parti har. Stockholmarna är värda en stark socialdemokrati och jag lovar att jag ska göra allt jag kan för att socialdemokratin ska bli relevant också i Stockholmarnas vardag, säger Veronica Palm, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm.

Valanalysen samt bilagor till denna finns att ladda ned via länk nedan.


Mer information

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm