Pressmeddelande: Volontären i välfärden - med fokus på äldre

Tid 31 Maj 2006 09:00 – 12:30

Plats Almegas konferenssal i Stockholm, Blasiehomsgatan 5 [baksidan av Grand Hotel]

Allt fler kommuner i Sverige tar initiativ till frivilliga krafter i välfärden. Detta märks särskilt när det gäller verksamheter för och med äldre. Vi på Forum för Frivilligt Socialt Arbete har tagit fram ett spännande material som visar att kommuner över hela landet tar initiativ för att öka volontärinslaget i välfärden. Det handlar både om att involvera ideella organisationer och om att kommunerna börjar organisera volontärerna själva. Forum för Frivilligt Socialt Arbete tror på den positiva kraft som finns i det ideella engagemanget, både för dem som ger och dem som får. Speciellt med den situation vi har framför oss med en åldrande befolkning finns oerhörda mänskliga och ekonomiska vinster att göra tex: - starkare sociala band och ökad delaktighet i samhällslivet - bättre folkhälsa (visat senast i rapport från Folkhälsoinstitutet) - minskande sjukvårdskostnader - färre som behöver särskilt boende i gruppen 80+ - levande lokaldemokrati . Men volontärarbetet i eller nära välfärdens kärnområden måste göras på rätt sätt, annars finns det risker, tex: - att det blir ett alibi för offentliga nedskärningar, - att det handlar om välgörenhet, - att personalen i välfärden upplever sig trängda snarare än hjälpta, - att de ideella organisationerna dräneras på kraft. Forum för Frivilligt Socialt Arbete inbjuder till konferens kring frågan om hur samspelet mellan det ideella och offentliga ser ut, med fokus på äldrefrågorna. Den 31 maj genomför vi en innehållsrik förmiddag, som avslutas med en diskussion mellan äldreomsorgsminister Ylva Johansson och ordföranden för Alliansens välfärdsgrupp Maria Larsson. Medverkar gör också företrädare för kommuner, forskning, politik och ideella organisationer. Samtalsledare är journalisten Gabriella Ahlström När: onsdagen 31 maj kl 9.00-12.30 Var: Almegas konferenssal i Stockholm, Blasieholmsgatan 5 Anmälan: deltagande är kostnadsfritt, men vi är tacksamma för anmälningar i förväg till jatack@socialforum.se Journalister som vill närvara och/eller ha material kan kontakta hanna.broberg@socialforum.se

Relaterat innehåll