Socialstyrelsens beslut om HPV-vaccin

Tid 24 November 2008 10:00 – 10:00

Plats Socialstyrelsen, Primusgatan 18, anmälan i receptionen. Presslegitimation krävs.

På måndag fattar Socialstyrelsen beslut i frågan om HPV-vaccination. Beslutet presenteras vid en presskonferens därefter. Beslutet presenteras av Johan Carlson som är chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning och Anders Tegnell som är chef för smittskyddsenheten. Tid: 24 november klockan 10.00 Plats: Socialstyrelsen, Primusgatan 18, anmälan i receptionen. Presslegitimation krävs. Mer information:Presstjänsten 075-247 30 05 Välkomna! Presstjänsten nås på telefon 075 - 247 30 05.

Relaterat innehåll