Pressmeddelande -

Dåligt dricksvatten i enskilda brunnar

I drygt hundra kommuner har brunnsägare analyserat sitt dricksvatten. Cirka 20 procent av alla prover var tjänliga som dricksvatten och ungefär lika stor andel otjänliga. Sämst dricksvatten fanns i grävda brunnar, där nästan 35 procent av proverna var otjänliga. Den vanligaste orsaken till dåligt dricksvatten för både jordbrunnar och bergborrade brunnar är mikrobiologisk tillväxt. När det gäller kemiska ämnen i bergborrade brunnar var arsenik mest förekommande.

 

Tillgång till dricksvatten av god kvalitet är avgörande för människors hälsa. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende personer och lika många fritidsboende dricker vatten från enskilda vattentäkter och andra mindre anläggningar. Den samlade kunskapen om dricksvattenkvaliteten har hittills varit bristfällig när det gäller enskilda brunnar.

 

För att få en bättre överblick av dricksvattenkvaliteten i landet har Socialstyrelsen, i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU), genomfört ett nationellt tillsynsprojekt under 2007 om dricksvatten från enskilda vattentäkter. 113 kommuner i landet har deltagit aktivt i projektet. Vattenanalyserna visar att dricksvattenkvaliteten var dålig i många enskilda vattentäkter.

 

Utöver problem med mikroorganismer och arsenik förekommer uran och fluorid i bergborrade brunnar. I jordbrunnar är det främst uran, nitrat och koppar som utmärker sig. Dataunderlaget var begränsat för arsenik och uran om man jämför med övriga parametrar som ingår i en normalanalys.

 

- Även om vi nu bara har en ögonblicksbild av dricksvattensituationen i landet är det tydligt att man aktivt behöver arbeta vidare med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar. Vi hoppas att brunnsägare ska inse vikten av att ha hälsosamt och gott dricksvatten och ta prover på sitt vatten regelbundet, säger Margareta Palmquist, chef vid Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd.

 

Mera information: Marianne Löwenhielm, 075-247 32 18

 

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel