Pressmeddelande -

Fler aborter görs tidigt

Förra året utfördes nästan 35 000 aborter i Sverige. Det är i stort sett lika många som året innan. En tydlig utveckling är att fler aborter görs tidigt. Antalet tonårsaborter har minskat något de senaste åren, men det finns stora regionala skillnader. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sedan fri abort infördes i Sverige 1975 har antalet aborter varierat mellan 30 000 och 38 000 per år. År 2005 utfördes 34 978 aborter, jämfört med 34 454 året innan. Allra flest görs i åldergruppen 20-24 år, därefter följer tonårsgruppen och sedan åldersgruppen 25-29 år. Nästan 37 procent av alla aborter, eller cirka 12 000, genomförs av kvinnor som gjort minst en abort tidigare. Andelen tidiga aborter (före graviditetsvecka 8) är för andra året i rad högre än andelen aborter efter vecka 8. 52 procent av alla aborter görs numera före vecka 8. De regionala skillnaderna är dock stora. I Kalmar är 66 procent av alla aborter tidiga, medan endast 43 procent av aborterna i Västernorrland är det. Drygt hälften av de tidiga aborterna utförs med abortpiller. 80 procent av tonårsgraviditeter slutar med abort Av alla kända graviditeter bland tonåringar slutar nästan 80 procent med abort. Mellan 1995 och 2002 ökade tonårsaborterna från 17 till 25,5 per 1 000 kvinnor. Därefter har de minskat med 4,5 procent och ligger nu på 24,3 per 1 000 kvinnor, eller 7 000 aborter 2005. De geografiska skillnaderna är dock stora och i vissa län fortsätter tonårsaborterna att öka. De största ökningarna mellan 2004 och 2005 finns i Dalarna, Blekinge, Kalmar och i Stockholms kommun. Lägst antal tonårsaborter utförs i Kronobergs län och Jönköpings län (17 per 1 000 tonårsflickor). Den högsta frekvensen tonårsaborter har Stockholms län (29) följt av Värmland (28,5), Gotland (28) och Västernorrland (27). Läs rapporten på www.socialstyrelsen.se, För mer information, kontakta Emma Nilsson, tfn 08-555 534 90 eller Birgitta Ollars, tfn 08-555 531 23. Fakta: Aborter i världen Det görs uppskattningsvis 46 miljoner aborter i världen varje år. Av dessa är närmare 30 miljoner legala och nästan 20 miljoner är illegala abortingrepp. Uppskattningsvis dör 68 000 kvinnor varje år i samband med en illegal abort. Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel