Pressmeddelande -

Första tillståndet att bedriva rikssjukvård

Idag har Rikssjukvårdsnämnden beslutat om vilka som får tillstånd att bedriva hjärtkirurgi på barn och ungdomar. Detta är första beslutet i Sverige om tillståndspliktig vård, rikssjukvård. Beslutet innebär att de kommande fem åren får hjärtkirurgi på barn och ungdomar endast utföras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset i Lund. På nämndens möte idag beslutades även att epikardiella pacemakerinsättningar (elektroder som appliceras direkt på hjärtats yta) och svåra fall av transvenösa pacemakerinsättningar (elektroder förs in genom vensystemet) på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel samt thoraxkirurgiska ingrepp på GUCH-patienter (vuxna med medfödda hjärtfel) definieras som rikssjukvård. Däremot beslöt nämnden att inte definiera epikardiella och transvenösa pacemakerinsättningar på GUCH-patienter och diagnostiska och interventionella kateteriseringar (diagnos ställs med hjälp av kateterteknik och behandling utförs med hjälp av kateterteknik) på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel samt GUCH-patienter som rikssjukvård. Beslut om vem som får tillstånd att bedriva vården fattas efter ansökningsförfarande och utredning på kommande möte i Rikssjukvårdsnämnden. Med rikssjukvård menas högspecialiserad hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett eller två landsting, men med hela landet som upptagningsområde. Landsting/regioner ansöker om tillstånd att bedriva rikssjukvård efter att Rikssjukvårdsnämnden beslutat om att ett definierat område eller behandling skall vara rikssjukvård. Syftet är att samordna vården till enheter där en hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas. Rikssjukvårdsnämnden har bildats på uppdrag av regeringen och består av representanter för sjukvårdsregionerna, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm. Ordförande är Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Mera information: Klas Öberg, 075-247 33 91, Eva-Maria Nerell, 075-247 31 39 Beslut och utredningar kommer att finnas på Socialstyrelsens webbplats under eftermiddagen. Presstjänsten nås på telefon 075 - 247 30 05.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm