Pressmeddelande -

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) ökade under det första halvåret 2004. Totalt betalades det ut 4,4 miljarder kronor under perioden, en ökning med fem procent jämfört med första halvåret 2003. Det är första gången sedan 1997 som utbetalt ekonomiskt bistånd ökar under årets sex första månader. Uppgifterna redovisas i rapporten Ekonomiskt bistånd kvartal 1-2, 2004, där statistiken bland annat redovisas på kommunnivå. Rapporten finns publicerad på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se Kontaktpersoner: Martin Ahlin 08-55 55 31 90, Elis Envall 08-55 55 33 52, Tomas Karlsson 08-55 55 33 51

Ämnen

  • Politik